Studijní plán – FMT / N3923 / 3911T036 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2015/2016Studijní programN3923 – Materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911T036 – Progresivní technické materiály
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-3001/01 FPn Fázové přeměny 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 636-3002/01 FPLn Fyzika pevných látek 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 637-3001/01 PM Prášková metalurgie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-3625/02 AM Aplikovaná matematika 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 330-3001/01 AM Aplikovaná mechanika 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-3003/01 FyzMet Fyzikální metalurgie 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 636-3005/01 LMn Lomová mechanika 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 637-3005/01 TSS Technologie speciálních slitin 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-3010/01 UVK Ušlechtilé a vzácné kovy 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3501/02 EKRR/I Ekonomické a kulturní reálie Ruska I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-3101/01 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-3401/01 TVM1NA Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3400/01 ZVKM1N Zimní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-3004/01 DPMn Degradační procesy materiálů 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 637-3004/01 PSMMI Počítačová simulace a modelování v materiálovém inženýrství 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-3006/01 MJT Materiály pro jadernou techniku 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-3006/01 MNTAn Materiály pro náročné technické aplikace 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 637-3008/01 MČK Metalurgie čistých kovů 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 636-3007/01 MSPPMn Modelování a simulace procesů poškození materiálů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 636-3009/01 MMTZn Moderní metody tepelného zpracování 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-3009/01 NM Nanomateriály 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 636-3008/01 SZMn Speciální zkušební metody 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 633-3011/01 TSNK Tváření a slévárenství neželezných kovů 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3502/02 EKRR/II Ekonomické a kulturní reálie Ruska II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-3102/01 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-3444/01 LVKM1N Letní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-3402/01 TVM1NB Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-3012/02 DS I n Diplomový seminář I 2 Za 0+6 5 čeština
Výběr v OSP 636-3010/01 PIn Povrchové inženýrství 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 637-3002/01 PgM Progresivní materiály 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 636-3011/01 SFAn Strukturně fázová analýza 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-3007/01 BiM Biokompatibilní materiály 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-3013/01 DKCaJRSn Design konstrukčních částí a jejich řízeného stárnutí. 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-3003/01 MpEM Materiály pro elektrotechniku a mikroelektroniku 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-3016/01 MSPn Materiály pro speciální použití 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-3014/01 NavMatn Návrh materiálu 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-3014/01 RNžK Recyklace neželezných kovů 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-3015/01 SMOn Spojování materiálů a obrábění 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3601/01 TVM2NA Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3500/01 ZVKM2N Zimní výcvikový kurz FMT 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-3017/01 DS II n Diplomový seminář II 2 Za 0+15 20 čeština
Výběr v OSP 634-3001/01 ME Manažerská ekonomika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-3013/01 KŽP Kovy a životní prostředí 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-3018/01 UECn Úvod do expertizní činnosti 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3602/01 TVM2NB Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština