Studijní plán – FMT / N3923 / 3911T033 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2015/2016Studijní programN3923 – Materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911T033 – Recyklace materiálů
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0802/01 FP Fázové přeměny 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 636-0830/01 FPL Fyzika pevných látek 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-3005/01 TSS Technologie speciálních slitin 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-3010/01 UVK Ušlechtilé a vzácné kovy 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-3625/01 AM Aplikovaná matematika 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 636-3003/01 FyzMet Fyzikální metalurgie 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 637-3001/01 PM Prášková metalurgie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3501/02 EKRR/I Ekonomické a kulturní reálie Ruska I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-3101/01 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-3401/01 TVM1NA Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3400/01 ZVKM1N Zimní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0817/01 DP Diplomové praktikum 1 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 639-0810/01 MS Matematická statistika 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-0810/01 OCH Organická chemie 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-0815/01 RUK Recyklace ušlechtilých kovů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 617-0811/01 TPM Technologie polymerních materiálů 1 ZaZk 3+2 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0805/01 KPO Koroze a protikorozní ochrana 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 637-3008/01 MČK Metalurgie čistých kovů 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3502/02 EKRR/II Ekonomické a kulturní reálie Ruska II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-3102/01 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-3444/01 LVKM1N Letní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 637-0414/01 RKM Recyklace kovových materiálů 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 713-3402/01 TVM1NB Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0816/01 DP Diplomové praktikum 2 Za 0 h/s+4 4 čeština
Výběr v OSP 546-0477/01 EB Environmentální biotechnologie 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 9360-0015/01 IMA Instrumentální metody analýzy 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 637-3003/01 MpEM Materiály pro elektrotechniku a mikroelektroniku 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-3002/01 PgM Progresivní materiály 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 616-0802/02 NsO Nakládání s odpady 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 639-0806/01 DOE Plánování experimentů 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 636-0813/01 VaÚP Vlastnosti a úprava povrchů 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9360-0014/02 ACHOM Analytická chemie odpadních materiálů 2 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 637-0412/01 NžK Neželezné kovy 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-3601/01 TVM2NA Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3500/01 ZVKM2N Zimní výcvikový kurz FMT 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0827/01 DiS Diplomový seminář 2 Za 0+6 10 čeština
Výběr v OSP 637-3013/01 KŽP Kovy a životní prostředí 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 634-0814/01 PE Podnikatelská ekonomika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-0814/01 PPS Předdiplomní praxe-seminář 2 Za 0+20 10 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0415/01 RNK Recyklace nekovových materiálů 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-3602/01 TVM2NB Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština