Studijní plán – FMT / B3909 / 2811R002 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2015/2016Studijní programB3909 – Procesní inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2811R002 – Chemie a technologie paliv
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Chemie a technologie paliv (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0427/01 CHT Chemické technologie 3 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 617-0497/01 OS Oborový seminář 3 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 617-0404/01 OMCH Organická a makromolekulární chemie 3 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 617-0420/01 PZTP Procesy a zařízení v technologii paliv 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-0411/02 SPF Struktura pevné fáze 3 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 617-1402/01 ZACh Základy analytické chemie 3 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 617-0400/01 BCS Bakalářský seminář 3 Za 0+6 10 čeština
Výběr v OSP 617-0408/02 CHU Chemie uhlí 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-0409/02 PP Plynná paliva 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 617-0419/02 ÚU Úprava uhlí 3 ZaZk 2+3 6 čeština

V - Chemie a technologie paliv (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 616-0410/01 OŽP Ochrana životního prostředí v průmyslu 3 ZaZk 2+2 4 čeština

V - Nabídka KTV - BS (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština