Studijní plán – FMT / B3909 / 3911R008 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2015/2016Studijní programB3909 – Procesní inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911R008 – Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-1411/01 ACH2 Analytická chemie II 3 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 636-0413/01 FMZM Fyzikální metody zkoušení materiálu 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-0427/01 CHT Chemické technologie 3 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 617-0405/01 CHZP Chemie životního prostředí 3 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 617-1412/01 OS Oborový seminář 3 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 617-0404/01 OMCH Organická a makromolekulární chemie 3 ZaZk 4+3 7 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 616-0413/01 OŽP Ochrana životního prostředí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-1409/01 BS Bakalářský seminář 3 Za 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 616-0402/04 NsO Nakládání s odpady 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 636-0414/01 TM PI Technické materiály 3 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 617-1406/03 VKACH Vybrané kapitoly z analytické chemie 3 ZaZk 2+4 7 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština