Studijní plán – FMT / N2109 / 2109T035 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2015/2016Studijní programN2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109T035 – Technologie výroby kovů
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0898/01 N-DiPr Diplomové praktikum 2 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 618-0811/01 ELMaVF Elektrometalurgie a výroba feroslitin 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 618-0810/01 LiaKrO Lití a krystalizace oceli 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 618-0812/01 MoMePr Modelování metalurgických procesů 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 618-0809/01 SekMet Sekundární metalurgie 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 618-0807/01 TeVyOS Technologie výroby oceli a slitin 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3101/01 A-Fir./I Firemní angličtina I 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0813/01 ČaUVO Čistota a užitné vlastnosti oceli 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 618-0819/01 DipSem Diplomový seminář 2 Za 0+6 10 čeština
Výběr v OSP 634-0814/01 PE Podnikatelská ekonomika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 618-0815/05 PřPrSe Předdiplomní praxe - seminář 2 Za 0+6 11 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3102/01 A-Fir./II Firemní angličtina II 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština