Studijní plán – FMT / N2109 / 2109T035 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2015/2016Studijní programN2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109T035 – Technologie výroby kovů
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0898/01 N-DiPr Diplomové praktikum 2 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 618-0811/01 ELMaVF Elektrometalurgie a výroba feroslitin 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 618-0810/02 LiaKrO Lití a krystalizace oceli 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 618-0812/01 MoMePr Modelování metalurgických procesů 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 618-0809/02 SekMet Sekundární metalurgie 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 618-0807/02 TeVyOS Technologie výroby oceli a slitin 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0813/01 ČaUVO Čistota a užitné vlastnosti oceli 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 618-0819/01 DipSem Diplomový seminář 2 Za 0+6 10 čeština
Výběr v OSP 634-0814/01 PE Podnikatelská ekonomika 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 618-0815/05 PřPrSe Předdiplomní praxe - seminář 2 Za 0+6 11 čeština