Studijní plán – FMT / N3909 / 2807T004 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2015/2016Studijní programN3909 – Procesní inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2807T004 – Chemické inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Chemické inženýrství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0807/01 DP Diplomové praktikum 2 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 619-0814/01 RI Reaktorové inženýrství 2 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 619-0806/01 VS Vícefázové systémy 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 619-0812/01 DS Diplomový seminář 2 Za 0+6 10 čeština
Výběr v OSP 617-0806/01 EECHP Ekologie energetických a chemických procesů 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 634-0814/01 PE Podnikatelská ekonomika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 619-0808/01 PPS Předdiplomní praxe - seminář 2 Za 0+4 10 čeština

PV - Chemické inženýrství (povinně volitelný)Min. kreditů: 20Min. předmětů: 4
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0818/01 KRJ Metody řízení a kontroly jakosti 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 619-0810/01 MCHTP Modelování chemicko - technologických problémů v prostředí Aspen Plus® 2 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 617-0808/01 NVU Nepalivové využití uhlí 2 ZaZk 2+4 5 čeština
Výběr v OSP 340-0558/01 PCHEZ Projektování chemických a energetických závodů 2 ZaZk 2+4 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0010/01 SUM Struktura uhlíkatých materiálů 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 638-0815/01 SI Systémové inženýrství 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 617-0809/01 TP Technologie paliv 2 ZaZk 3+3 6 čeština

V - Nabídka KTV (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

V - Firemní angličtina - volit. - NMS (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3101/01 A-Fir./I Firemní angličtina I 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-3102/01 A-Fir./II Firemní angličtina II 2 Za 0+2 3 čeština