Studijní plán – FMT / N3909 / 3911T008 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2015/2016Studijní programN3909 – Procesní inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911T008 – Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-1815/01 DP Diplomové praktikum 2 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 617-1808/01 CHM Chemometrie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-1809/01 KCHL Konstituce chemických látek 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-1803/01 OA Organická analýza 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4055/01 IVZ Informatika ve zkušebnictví 2 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 616-0805/01 IPPC Integrovaná prevence a hodnocení vlivů na ŽP 2 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 616-0814/01 PAOŽP Právní aspekty ochrany ŽP 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 619-0806/01 VS Vícefázové systémy 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3101/01 A-Fir./I Firemní angličtina I 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 619-0810/01 MCHTP Modelování chemicko - technologických problémů v prostředí Aspen Plus® 2 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-1816/02 DS Diplomový seminář 2 Za 0+6 10 čeština
Výběr v OSP 634-0814/01 PE Podnikatelská ekonomika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-1810/01 PP-S Předdiplomní praxe-seminář 2 Za 0+4 15 čeština
Výběr v OSP 9360-0011/01 RDA Rentgenová difrakční analýza 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3102/01 A-Fir./II Firemní angličtina II 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština