Study plan – FS / N2301 / 2301T003 / 40 / N / P / Ostrava / cs

Academic year2015/2016Study programmeN2301 - Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301T003 - Transport Equipment and Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization40 - Air Transport
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Letecká doprava (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0594/01 PL Airport Operation 1 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 516-0317/01 FYZ Physics 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0574/01 KMOŘ II Quantitative Methods of Organisation and Regulation II 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0644/01 EvDII The economy in transport II 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0595/02 PL2 Airport Operation II 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 342-0592/02 ZLT Air Telecommunication 1 CrEx 3+1 5 Czech
PSP selection 342-0617/02 RP2 Class project 2 1 GC 0+5 6 Czech
PSP selection 342-0588/01 OLAT English Air Terminology 1 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 342-0549/04 ISvD Information Systems in Transport 1 GC 2+1 4 Czech
PSP selection 342-0649/01 ODPI Optimization of Transport Process I 1 CrEx 3+2 4 Czech
PSP selection 345-0518/03 PM Project Management 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0581/02 ULP Air Traffic Management 2 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 342-0654/01 AS Avionics systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0646/01 LCvD Lidský činitel v dopravě 2 GC 2+0 2 Czech
PSP selection 342-0651/01 Log1 Logistics 1 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0626/01 PELD3 PELD3 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 342-0593/03 BML Safety Management Systems in Aviation 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 342-0517/04 RP Years Project 2 GC 0+5 6 Czech
PSP selection 342-0620/03 DPr Diploma Project 2 GC 0+8 20 Czech
PSP selection 342-0584/02 PLP Practice in Air Operation 2 GC 0+8 8 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Provoz a ekonomika letecké dopravy
- Bezpečnostní management v letectví

Povinně volitelné předměty:*)
- Avionické systémy
- Uspořádání letového provozu
- Lidský činitel v dopravě

*) Student volí jeden předmět.

P - společná matematika, robotika - 1.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0369/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 354-0524/04 RT Robotics 1 GC 2+2 4 Czech

PV - Letecká doprava (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0618/01 Sp Reliability of Transport Systems I 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 342-0661/01 LBS Unmanned Aviation Systems 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 342-0662/01 LDMK Air Transport in the International Context 2 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 342-0652/02 HNMOI Heuristic and unconventional optimization methods I 2 CrEx 2+1 3 Czech

PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 2+1 2 Czech

V - Cizí jazyk pro FS (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-3501/01 EKRR/I Economic and Cultural Life and Institutions of Russia I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3502/01 EKRR/II Economic and Cultural Life and Institutions of Russia II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3101/01 A-Fir./I Company English I Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 712-3102/01 A-Fir./II Company English II Cr 0+2 3 Czech

V - repetitorium - Ma IV. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0333/03 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 714-0321/01 PDR Partial Differential Equations 1 CrEx 2+1 4 Czech

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

V - společné pro program (pro dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 345-0525/01 RV Rationalization of Production 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0541/02 PApI Internet Application Programming II 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0519/03 PS Process Systems 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0660/03 VPzKZV Selected lectures from the construction of racing vehicles 2 GC 3+0 2 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 1+3 3 Czech

V - Zahraniční studijní pobyt II (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 300-0501/01 ZaSPo Foreign study stay GC 0+0 5 English