Studijní plán – HGF / B1701 / 1702R001 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2015/2016Studijní programB1701 – Fyzika
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor1702R001 – Aplikovaná fyzika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0837/01 BSTP Bezpečnost a spolehlivost v technologických provozech 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 470-8721/01 MAINT Matematická analýza I 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 516-0050/01 PPUS Počítačové praktikum a uživatelský software 1 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 516-0836/01 UAF Úvod do aplikované fyziky 1 ZaZk 2+4 7 čeština
Výběr v OSP 516-0051/01 ÚLCF Úvod do laboratorních cvičení z fyziky 1 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 617-0018/03 ZCH Základy chemie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2181/01 Ab/I-HGF Jazyk anglický b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2185/01 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2885/01 Fc/I-HGF Jazyk francouzský c/I pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2585/01 Rc/I-HGF Jazyk ruský c/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2785/01 Šc/I-HGF Jazyk španělský c/I pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2385/01 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0117/01 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0761/01 AAG Algebra a analytická geometrie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0199/01 EOMV Etické otázky moderní vědy 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 516-0052/02 FYI Fyzika I – mechanika, molekulová fyzika 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 619-0402/09 FCH Fyzikální chemie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0857/01 PRFE Počítačové řízení fyzikálního experimentu 1 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 516-0838/01 PTPM Progresivní technologie porušování materiálů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 516-0839/01 TFM Teorie fyzikálního měření 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2182/01 Ab/II-HGF Jazyk anglický b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2186/01 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2886/01 Fc/II-HGF Jazyk francouzský c/II pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2586/01 Rc/II-HGF Jazyk ruský c/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2786/01 Šc/II-HGF Jazyk španělský c/II pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2386/01 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0118/01 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0840/01 AKU Akustika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0053/03 FYII Fyzika II – elektřina, magnetismus, elektromagnetické pole 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 516-0054/02 LCFI Laboratorní cvičení z Fyziky I 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-8722/01 MA2NT Matematická analýza II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 516-0841/01 SM Speciální materiály 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 339-0311/01 ZakPP Základy pružnosti a pevnosti 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0702/02 Etika Etika 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 711-0103/25 FIL Filozofie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0506/14 IPK Interpersonální komunikace 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2183/01 Ab/III-HGF Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2187/01 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2887/01 Fc/III-HGF Jazyk francouzský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2587/01 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2787/01 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2387/01 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 711-0303/25 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0510/02 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 711-0511/02 PsychBez Psychologie bezpečnosti a katastrof 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 711-0605/25 sociologie Sociologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0479/22 ZP Základy práva 2 Zk 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0057/02 FIII Fyzika III - optika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0002/01 FIV Fyzika IV – Atomová a jaderná fyzika 2 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 516-0856/02 FTE Fyzika tekutin 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0056/06 LCFII Laboratorní cvičení z Fyziky II 2 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 516-0842/01 ZDD Základy defektoskopie a diagnostiky 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2184/01 Ab/IV-HGF Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2188/01 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2888/01 Fc/IV-HGF Jazyk francouzský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2588/01 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2788/01 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 636-0501/01 KOV I Kovy I 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0330/01 MSH Mechanika sypkých hmot 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-2388/01 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 516-0849/02 RD Rentgenové diagnostické metody 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0865/02 AKU Ultrazvukové diagnostické metody 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0843/01 ZS Zpracování signálů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0844/01 DIZ Detektory ionizujícího záření 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0846/01 ETMI Experimentální technika v materiálovém inženýrství 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 516-0875/01 KVF Kvantová fyzika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0058/01 LCFIII Laboratorní cvičení z Fyziky III a IV 3 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 516-0868/01 SBP Seminář k bakalářské práci I 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 516-0845/01 ZOD Základy optické diagnostiky 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0864/02 MDM Magnetické diagnostické metody 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0105/01 Nekov Nekovy 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 516-0062/01 TV Tenké vrstvy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 339-0507/01 TPL Teorie plasticity 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0855/01 FPL Fyzika pevných látek 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 516-0871/02 OS Oborový seminář 3 Za 0+6 7 čeština
Výběr v OSP 516-0847/01 OE Odborná exkurze 3 Za 0 t+2 t 2 čeština
Výběr v OSP 516-0848/01 PFD Praktikum z fyzikální diagnostiky 3 KlZap 0+8 8 čeština
Výběr v OSP 516-0872/03 SBP Seminář k bakalářské práci II 3 Za 0+6 7 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština