Studijní plán – HGF / B2102 / 2102R013 / - / B / K / Most / cs

Akademický rok2015/2016Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102R013 – Úprava surovin a recyklace
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlesemestru
P - Úprava surovin a recyklace 1.r. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 617-0001/12 CH Chemie 1 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 541-0028/18 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0290/04 PP Počítačové praktikum 1 Za 0+9 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 542-0429/03 PRP Přípravné procesy 1 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 544-0030/04 TK Technické kreslení 1 Za 3 h/s+9 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0565/06 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0468/01 FSP 1 Fyzikální separační procesy I. 1 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 617-0005/05 CHO Chemie organická 1 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 714-0584/02 MPaZP Matematika na počítači a základy programování 1 Zk 4 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 516-0511/03 ZF Základy fyziky 1 Za 0+6 h/s 3 čeština

P - Úprava surovin a recyklace 3. ročník (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0402/05 FLOT Flotace 3 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 542-0416/04 TZNS Tepelné zpracování nerostných surovin 3 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0079/04 ZA Základy automatizace 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 114-0340/04 ZTE Základy tržní ekonomiky 3 Zk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0346/09 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0431/03 CHP Chemické procesy 3 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 542-0005/01 SemBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 545-0056/02 Teorie řízení 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0479/22 ZP Základy práva 3 Zk 6 h/s+0 3 čeština

P - Úprava surovin a recyklace 2.r. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-1404/02 ACh1 Analytická chemie I 2 ZaZk 12 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 516-0512/01 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 619-0402/08 FCH Fyzikální chemie 2 Zk 16 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 516-0513/01 FMTO Fyzikální měření (pro technické obory) 2 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 542-0469/01 FSP II Fyzikální separační procesy II. 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 711-0303/13 Polit Politologie 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0454/04 POP I Pomocné procesy I 2 ZaZk 6 h/s+9 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 714-0575/02 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0078/04 E Exkurze 2 Za 0 d+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 711-0103/10 FIL Filozofie 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0455/02 POP II Pomocné procesy II 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

PV - Úprava surovin a recyklace 2.r. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-8522/02 EL Elektrotechnika (HGF) 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 541-0281/04 GLNS Geologie ložisek nerostných surovin 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

PV - Úprava surovin a recyklace 3. ročník (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0262/05 ENS Ekonomika nerostných surovin 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0017/02 OZP Ochrana životního prostředí 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 223-0116/05 SH Stavební hmoty 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0478/02 TRO Technologie recyklace odpadů 3 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 542-0001/07 ZL Základy lomařství 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0012/04 DLNS Dobývání ložisek nerostných surovin 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0250/07 VTHP Výpočetní technika v hornické praxi 3 KlZap 0+12 h/s 5 čeština

Cizí jazyky - 1. ročník - ZS (povinně volitelný)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2195/01 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2895/01 Fc/I-HGF Jazyk francouzský c/I pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2595/01 Rc/I-HGF Jazyk ruský c/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2795/01 Šc/I-HGF Jazyk španělský c/I pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2395/01 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština

Student si musí povinně zapsat jeden z těchto cizích jazyků.

Cizí jazyky - 1. ročník - LS (povinně volitelný)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2196/01 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2896/01 Fc/II-HGF Jazyk francouzský c/II pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2596/01 Rc/II-HGF Jazyk ruský c/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2796/01 Šc/II-HGF Jazyk španělský c/II pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2396/01 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština

Student si musí povinně zapsat jeden z těchto cizích jazyků.

Cizí jazyk - 2.ročník (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2197/01 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2897/01 Fc/III-HGF Jazyk francouzský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2597/01 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2797/01 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2397/01 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2198/01 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2898/01 Fc/IV-HGF Jazyk francouzský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2598/01 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2798/01 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2398/01 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština

Student si musí povinně zapsat na oba semestry jeden z uvedených cizích jazyků, který číselně navazuje na cizí jazyk zapsaný v letním semestru 1. ročníku.