Studijní plán – HGF / N2102 / 3904T022 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2015/2016Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0749/04 BRM Bioremediace 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0808/01 EaPvŽP Ekologické aspekty polymerů v ŽP 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0435/02 FNSO Flotace nerostných surovin a odpadů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0437/02 MB I Minerální biotechnologie I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0443/03 STSPOH Státní správa v odpadovém hospodářství 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0614/01 SZ Strojní zařízení 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0442/01 Ex Exkurze 1 Za 0 d+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 546-0440/02 HVO Hodnocení vlastností odpadů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0438/02 MBII Minerální biotechnologie II. 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0439/02 OHI Odpadové hospodářství I. 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0401/08 EM Environmentální management 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 548-0016/10 GIS Geografické informační systémy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0212/06 LNS Ložiska nerostných surovin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0805/01 ŠM-HGF 1 Manažerská španělština 1 – HGF 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 546-0404/02 PEDBI Pedologie 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0446/03 RaRKraj Rekultivace a regenerace krajiny 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0803/01 ŠZ-HGF 1 Španělština pro začátečníky 1-HGF 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 546-0810/01 TM Termické metody odstraňování odpadů 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 361-0802/02 ZE Základy energetiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/15 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 711-0604/03 PerMan Personální management 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0450/01 ChMZNSaO Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0451/06 OS Oborový seminář 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0447/02 OHII Odpadové hospodářství II. 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0448/02 RO Recyklace odpadů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0809/01 ST Sanační technologie 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0434/04 ZK Zpracování kalů 2 Zk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0262/06 ENS Ekonomika nerostných surovin 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0453/02 FaSF Flokulace a selektivní flokulace 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-0806/01 ŠM-HGF 2 Manažerská španělština 2 – HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0235/08 MARKE Marketing 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0429/02 MS Monitorovací systémy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0785/01 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0444/01 PT Projektování technologií 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-0804/01 ŠZ-HGF 2 Španělština pro začátečníky 2 - HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0820/02 QM Management jakosti 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 223-0016/02 SH Stavební hmoty 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 711-0520/02 ZáklChO Základy chování v organizaci 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0441/06 PRP Provozní praxe 2 Za 0 d+10 d 4 čeština
Výběr v OSP 546-0823/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0294/04 CP Čistší produkce 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0339/12 EkPod Ekonomika podniku 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština