Studijní plán – FEI / N2647 / 1103T031 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2015/2016Studijní programN2647 – Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor1103T031 – Výpočetní matematika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Výpočetní matematika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4110/01 FKP Funkce komplexní proměnné 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4606/01 MATSEM_I Matematický seminář I 1 Za 0+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-4112/01 RMFPM Rovnice matematické fyziky 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4111/01 ÚFA Úvod do funkcionální analýzy 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4603/01 DP I Diplomový projekt I 1 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4118/01 ITDT Integrální a diskrétní transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 470-4607/01 MATSEM_II Matematický seminář II 1 Za 0+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-4502/01 NM2 Numerické metody II 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4114/01 VM Variační metody 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4604/01 DP-APM Diplomový projekt pro APM 2 Za 0+8 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 470-4608/01 MATSEM_III Matematický seminář III 2 Za 0+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-4503/01 MO Metody optimalizace 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4402/01 S II Statistika II 2 ZaZk 9 h/s+9 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4605/01 DP III Diplomový projekt III 2 Za 0+16 h/s 16 čeština

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo na www stránkách této katedry.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.

2. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.
• Předměty státní závěrečné zkoušky:
 Matematická a funkcionální analýza
 Numerické metody

• Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.
Pro studenty kombinované formy studia jsou další informace k organizaci studia dostupné na stránkách www.cs.vsb.cz v sekci Studium.

V - Výpočetní matematika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4079/01 DZO Digitální zpracování obrazu 1 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0441/01 G Geometrie 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-4071/01 MAD I Metody analýzy dat I 1 KlZap 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 460-4078/01 PG I Počítačová grafika I 1 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 460-4075/01 SNK Softwarový návrh a konstrukce 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4080/01 ANO I Analýza obrazu I 1 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 460-4091/01 KO Kombinatorická optimalizace 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0432/02 MM Matematické modelování 1 ZaZk 18 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4072/01 MAD II Metody analýzy dat II 1 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0433/02 TA Tenzorová analýza 1 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4038/01 AGU Algoritmizace geometrických úloh 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-8741/01 MEPNT Modelování elektromagnetických polí 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4115/01 NEFN Nelineární funkcionální analýza 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4505/01 NM3 Numerické metody III 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4103/01 AKS Analýza a komprese signálů 2 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4048/02 NS Neuronové sítě 2 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4403/01 STA3 Statistika III 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4115/01 VPTI Vybrané partie teoretické informatiky 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 470-4120/01 DS Dynamické systémy ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4504/01 IM Iterační metody ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4060/01 PvP HPC Programování v prostředí HPC ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4302/01 TG Teorie grafů ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština