Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T013 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2015/2016Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T013 – Městské stavitelství a inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 1r + 2r N Městské stavitelství a inženýrství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0327/01 IMB Informační modely budov 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0303/03 IS Inženýrské sítě 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0312/01 MM Matematické modelování 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0211/01 MgrM4 Matematika IV 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0328/01 TPS Tvorba prostředí a sídel 1 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 222-0301/01 TypS Typologie staveb 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0332/01 ZUR Zásady udržitelného rozvoje krajiny 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0003/08 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0306/03 InvP Investiční procesy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0945/06 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0330/01 PRJ Projekt 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 222-0329/01 RGB Regenerace brownfields 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0302/01 ÚP Územní plánování 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0326/03 VINF Veřejná infrastruktura 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0307/02 DP Diplomový projekt 2 Za 0+14 15 čeština
Výběr v OSP 225-0086/06 ORS Organizace a řízení staveb 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0068/01 EIA Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ŽP ( EIA a SEA) 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0202/01 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 2+2 5 čeština

V - 1r N Městské stavitelství a inženýrství (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0321/01 exk Exkurze 1 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 714-0253/01 NM Numerické metody 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0331/01 EX Exkurze 1 Za 0+3 0 čeština
Výběr v OSP 222-0316/03 FM Facility management 1 ZaZk 2+2 4 čeština