Studijní plán – FAST / N3502 / 3501T011 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2015/2016Studijní programN3502 – Architektura a stavitelství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3501T011 – Architektura a stavitelství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
V Ang - 1r + 2r N Architektura a stavitelství (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0028/02 EXK VIII Exkurze VIII - zahrady Moravy 1 Za 0+2 d 0 angličtina
Výběr v OSP 226-0044/02 WORK IV Workshop IV 1 KlZap 0+1 t 2 angličtina
Výběr v OSP 226-0029/02 EXK IX Exkurze IX - moderní architektura 2 1 Za 0+2 d 0 angličtina
Výběr v OSP 226-0030/02 EXK X Exkurze X - současná krajina a urbanismus 2 Za 0+1 d 0 angličtina

P Ang - 1r + 2r N Architektura a stavitelství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0309/04 AT AI Ateliér architektury I 1 KlZap 0+8 8 angličtina
Výběr v OSP 226-0319/02 AT INT Ateliér interiéru 1 KlZap 0+4 4 angličtina
Výběr v OSP 222-0322/02 InfS Infrastruktura sídel 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 226-0302/03 NoS Nauka o stavbách 1 Zk 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 226-0303/02 OP Ochrana a obnova historických objektů 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 226-0304/05 UaUP Urbanismus a územní plánování 1 ZaZk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 226-0316/02 ZaK Zeleň a krajina 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 226-0310/02 AT AII Ateliér architektury II 1 KlZap 0+12 10 angličtina
Výběr v OSP 226-0311/03 AT UI Ateliér urbanismu I 1 KlZap 0+8 8 angličtina
Výběr v OSP 229-0220/06 PSt Prostředí staveb 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 229-0254/03 TZB Technická zařízení budov 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 226-0306/03 TAP Teorie architektury a psychologie 1 Zk 2+0 4 angličtina
Výběr v OSP 226-0312/04 AT AIII Ateliér architektury III 2 KlZap 0+8 8 angličtina
Výběr v OSP 226-0313/03 AT UII Ateliér urbanismu II 2 KlZap 0+12 10 angličtina
Výběr v OSP 226-0317/02 ETaES Etika a estetika v architektuře 2 Zk 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 226-0318/02 PoMat Použití materiálu v architektuře 2 Zk 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 226-0315/02 ProKom Prostorová kompozice architektonických forem 2 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 226-0320/02 PDS Předdiplomový seminář 2 KlZap 0+2 4 angličtina
Výběr v OSP 226-0321/02 DiplProj Diplomový projekt 2 Za 0+20 23 angličtina
Výběr v OSP 225-0088/03 PRS Příprava a řízení staveb 2 Zk 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 223-0202/07 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 2+2 4 angličtina