Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T036 / 01 / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2015/2016Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T036 – Dopravní stavby
Typ studianavazující magisterskéSpecializace01 – Dopravní stavby
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0308/03 BSŽD Bezpečnost silniční a železniční dopravy 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 227-0305/03 IDS1 Inteligentní dopravní systémy I 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 714-0211/03 MgrM4 Matematika IV 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 227-0104/02 P1 Projekt I 1 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 227-0102/02 PSD Projektování silnic a dálnic 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 227-0101/02 ŽSS Železniční svršek a spodek 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0103/03 PK Pozemní komunikace 1 ZaZk 2+2 4 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0111/02 IDS Integrované dopravní systémy 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 227-0307/03 OŘVDS Organizace a řízení výstavby dopravních staveb 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 227-0108/02 P2 Projekt II 1 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 227-0106/02 PSU Projektování stanic a uzlů 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0020/05 BtM Betonové mosty (Mgr.) 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0022/04 OKM Ocelové mosty (Mgr.) 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 224-0243/04 PMG Průzkumné metody v geotechnice 1 ZaZk 2+2 4 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0316/02 ATDI Aktuální trendy v dopravním inženýrství 2 KlZap 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 227-0110/03 DiP Diplomový projekt 2 Za 0+14 15 angličtina
Výběr v OSP 227-0314/03 PPIV Procesy přípravy investiční výstavby 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0202/09 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 2+2 5 angličtina