Studijní plán – FEI / B2649 / 2612R003 / - / B / K / Ostrava / en

Akademický rok2015/2016Studijní programB2649 - Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612R003 - Aplikovaná elektronika
Typ studiabakalářskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-2204/02 VUEE Výroba a užití elektrické energie 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 430-2201/03 EL Elektronika 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 450-2009/04 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 470-2103/02 MA2 Matematická analýza II 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 711-0605/26 sociologie Sociologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-2202/02 VSP Výkonové spínací prvky 2 ZaZk 2 h/s+15 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 712-0122/02 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0126/02 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0324/04 ZE Základy ekonomiky 2 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 430-8732/02 AEL Automobilová elektrotechnika 2 ZaZk 3 h/s+22 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 470-2502/02 NMM Numerické metody s Matlabem 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-2203/03 ČMT1 Číslicová a mikroprocesorová technika I 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 430-2204/02 MS Mechatronické systémy 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 450-2019/02 KYB Kybernetika 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-2205/02 TPŘEP Technické prostředky pro řízení elektrických pohonů 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 712-0123/02 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0127/02 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-2019/02 AEO Analýza elektronických obvodů 2 ZaZk 8 d+6 d 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2204/02 PLP Programovatelné logické prvky 2 ZaZk 7 h/s+10 h/s 4 angličtina

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-2301/02 BS1 Bakalářský seminář I 3 Za 0+12 h/s 8 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-2302/02 VPS1 Výkonové polovodičové systémy I 3 ZaZk 3 h/s+22 h/s 8 angličtina
Výběr v OSP 430-2303/02 MŘS1 Mikropočítačové řídicí systémy I 3 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 430-2304/04 MSES Modelování a simulace elektronických systémů 3 ZaZk 2 h/s+15 h/s 6 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-2316/02 OE Obchodování s elektřinou 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 420-2020/01 PEO Praktika z elektronických obvodů 3 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 430-8731/02 AE1 Automobilová elektronika I 3 ZaZk 3 h/s+22 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 450-2028/03 VI1 Virtuální instrumentace I 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 6 angličtina

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-2306/02 BS2 Bakalářský seminář II 3 Za 0+9 h/s 8 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-2307/03 ERP1 Elektrické regulované pohony I 3 ZaZk 3 h/s+15 h/s 8 angličtina
Výběr v OSP 430-2308/03 PZKE Principy zařízení komerční elektroniky 3 ZaZk 3 h/s+15 h/s 8 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-2203/02 PREL Projektování v elektrotechnice 3 ZaZk 6 h/s+7 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 420-2018/02 ZZS Základní zesilovací struktury 3 ZaZk 10+4 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2033/02 VI2 Virtuální instrumentace II 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 angličtina