Studijní plán – FEI / B2649 / 3907R001 / - / B / K / Ostrava / en

Akademický rok2015/2016Studijní programB2649 - Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3907R001 - Elektroenergetika
Typ studiabakalářskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-2204/02 VUEE Výroba a užití elektrické energie 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 430-2201/03 EL Elektronika 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 450-2009/03 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 470-2103/02 MA2 Matematická analýza II 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 711-0605/26 sociologie Sociologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-2206/02 EP I Elektrické přístroje I 2 ZaZk 13 h/s+13 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 712-0122/02 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0126/02 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-2502/02 NMM Numerické metody s Matlabem 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-2203/03 ČMT1 Číslicová a mikroprocesorová technika I 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 430-2204/02 MS Mechatronické systémy 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 450-2019/02 KYB Kybernetika 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-2205/02 TVN Technika vysokého napětí 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 410-2207/02 ES I Elektrické stroje I 2 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 712-0123/02 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0127/02 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-2306/02 BS I Bakalářský seminář I 3 Za 0+14 h/s 8 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-2301/03 VPEE Využití počítačů v elektroenergetice 3 ZaZk 15 h/s+8 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 410-2302/02 DEZ Diagnostika na elektrických zařízeních 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 410-2303/02 EL Elektrárny 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 angličtina
Výběr v OSP 410-2304/02 PREE Přenos a rozvod elektrické energie 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 angličtina
Výběr v OSP 410-2318/02 ES II Elektrické stroje II 3 ZaZk 9 h/s+9 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-2316/02 OE Obchodování s elektřinou 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 639-0403/02 QM Management jakosti 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-2307/02 BS II Bakalářský seminář II 3 Za 0+12 h/s 8 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-2203/02 PREL Projektování v elektrotechnice 3 ZaZk 6 h/s+7 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 410-2308/03 EST Elektrické světlo a teplo 3 ZaZk 8 h/s+5 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 410-2310/02 PŘES Provoz a řízení elektrizačních soustav 3 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 410-2317/02 PCHES Poruchy a chránění elektrických sítí 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 430-2309/04 EP Elektrické pohony 3 ZaZk 3 h/s+15 h/s 8 angličtina