Studijní plán – FEI / N2647 / 2601T013 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2015/2016Studijní programN2647 – Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2601T013 – Telekomunikační technika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 angličtina
Výběr v OSP 470-4109/03 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 450-4054/02 MTLK Měření v telekomunikační technice 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 470-4116/04 VPzMA Vybrané partie z matematické analýzy 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4114/02 OK I Optické komunikace I 1 ZaZk 4+2 6 angličtina
Výběr v OSP 440-4116/02 RS II Rádiové sítě II 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 440-4106/04 VoIP VoIP 1 ZaZk 2+3 6 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4101/02 EO II Elektronické obvody II 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 460-4111/02 MS Mobilní systémy 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4081/02 SPS Směrované a přepínané sítě 1 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 440-4105/02 TEZ Technologie elektronických zařízení 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0133/04 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4107/02 DP I Diplomový projekt I 1 Za 0+1 4 angličtina
Výběr v OSP 470-4405/02 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 3+3 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4113/02 BvK Bezpečnost v komunikacích 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 440-4115/02 OK II Optické komunikace II 1 ZaZk 4+2 6 angličtina
Výběr v OSP 420-4012/02 ŠvA Šíření elektromagnetických vln a antény 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4024/02 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 KlZap 1+3 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 440-4108/02 MOOK Měření v optoelektronice a optických komunikacích 1 KlZap 0+3 3 angličtina
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 440-4112/02 VE Vysokofrekvenční elektronika 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0135/04 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4201/02 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+1 10 angličtina
Výběr v OSP 440-4214/02 PKS II Praktikum komunikačních sítí II 2 KlZap 1+3 4 angličtina
Výběr v OSP 440-4102/02 ZČS Zpracování číslicových signálů 2 ZaZk 3+2 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4213/02 MoS Modelování sítí 2 ZaZk 1+3 4 angličtina
Výběr v OSP 440-4206/02 NAOV Nekomunikační aplikace optických vláken 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 440-4215/02 OK III Optické komunikace III 2 ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 440-4220/02 PST Pokročilé síťové technologie 2 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 440-4208/02 TKZ Telekomunikační koncová zařízení 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4211/02 OAK Optické atmosférické komunikace 2 ZaZk 3+1 4 angličtina
Výběr v OSP 440-4202/02 SaD Spolehlivost a diagnostika 2 ZaZk 3+2 8 angličtina
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 470-4406/02 VPPS Vybrané partie z pravděpodobnosti a statistiky 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0133/04 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4209/02 DP III Diplomový projekt III 2 Za 0+4 16 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4216/02 RT II Radiokomunikační technika II 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4217/02 EZS Elektronické zabezpečovací systémy 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 440-4212/02 KSPS Komunikační systémy v podnikových sítích 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 440-4205/02 KKZI Kvantové komunikace a zpracování informace 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 440-4210/02 MuT Multimediální technika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 152-0370/01 ZPE Základy podnikové ekonomiky 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0135/04 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština