Studijní plán – FS / P2346 / 3901V003 / - / D / K / Ostrava / en

Akademický rok2015/2016Studijní programP2346 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3901V003 – Aplikovaná mechanika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
PV - Aplikovaná mechanika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0911/03 PumpEng Čerpací technika Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0917/02 DYNRO Dynamika rotorů Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0908/02 EP Experimentální pružnost Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6401/02 MTSAR Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0910/02 MK Mechanika kontinua Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0903/02 MKPME MKP v mechanice Zk 18 h/s+10 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0951/02 PP Modelování přenosu hmoty a tepla Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-6007/02 MNLTPT Nové trendy a metody v lékařské terapeutické přístrojové technice Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0904/02 NM Numericke metody Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0938/03 NumMod3D Numerické modelování 3D proudění Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-6001/02 OTS Obecná teorie signálů Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0913/02 PVvM Pravděpodobnostní výpočty v mechanice Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-6004/02 SMES Speciální mikroelektronické senzory Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0912/02 TECME Technická mechanika Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0914/02 TECKM Technické kmitání Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0906/02 TEPL Teorie plasticity Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0915/02 TS Teorie stability Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6103/02 VSIDT Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0910/03 VSMT Vybrané statě z mechaniky tekutin Zk 25 h/s+0 10 angličtina

PV - Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/02 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/03 IaAF Interpolace a aproximace funkcí Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/05 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/02 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/02 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/02 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/06 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza Zk 14 h/s+0 10 angličtina

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0948/01 ADM Akustické a diagnostické metody v technické praxi Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/05 FT Fyzika tekutin Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/05 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 angličtina

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/03 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/03 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/03 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/03 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/03 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/03 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina