Studijní plán – USP / B3968 / 3901R076 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2015/2016Studijní programB3968 – Aplikované vědy a technologie
FakultaUniverzitní studijní programyStudijní obor3901R076 – Aplikované vědy a technologie
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-1002/01 FI Fyzika I – mechanika, molekulová fyzika 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0108/01 IE Inženýrská etika 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 516-1004/01 LC FI Laboratorní praktikum z Fyziky I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-8721/01 MAINT Matematická analýza I 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-2018/01 OACH Obecná a anorganická chemie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 460-2042/03 PR I Programování I 1 Zk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 516-1005/01 PVE Příprava a vyhodnocování experimentů 1 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2261/01 A/I-AVaT Anglický jazyk 1/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 516-1006/01 FII Fyzika II 1 ZaZk 3+4 6 čeština
Výběr v OSP 619-2008/01 FCH I Fyzikální chemie I 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 470-8724/01 LA AVAT Lineární algebra 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 470-8723/01 MA2AVAT Matematická analýza II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 330-0311/02 MECHI Mechanika I 1 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 460-2043/03 PR II Programování II 1 Zk 2+3 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2262/01 A/II-AVaT Anglický jazyk 1/II 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0762/01 DR Diferenciální rovnice 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-1003/01 FIII Fyzika III 2 ZaZk 3+4 6 čeština
Výběr v OSP 330-0312/02 Me II Mechanika II 2 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 714-0782/01 NM Numerické metody 2 Zk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 617-2019/01 OCh Organická chemie 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 440-2101/02 ZEL Základy elektroniky 2 ZaZk 2+2 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2263/01 A/III-AVaT Anglický jazyk 1/III 2 Zk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0328/01 Automatické řízení 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0517/01 KomK Komunikační kompetence 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0763/01 MA III Matematická analýza III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0322/01 HydroTermo Mechanika tekutin a termomechanika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-2002/03 NOM Nauka o materiálech 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 470-8725/01 PM AVAT Počítačové modelování 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0002/01 FIV Fyzika IV – Atomová a jaderná fyzika 2 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 617-2020/01 LOCh Laboratoř organické chemie 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 619-2009/01 LFCHI Laboratoř z fyzikální chemie I 2 KlZap 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0013/02 TVB Tělesná výchova B 2 Za 0+2 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0791/01 BP I Bakalářský projekt I 3 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 340-0355/02 GS Grafické systémy 3 KlZap 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 338-0546/03 MPsPT Modelování proudění s přenosem tepla 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0330/01 ST Senzorová technika 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 470-8726/01 STA AVAT Statistika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2001/04 ALG I Algoritmy I 3 Zk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0303/05 CAD I CAD I 3 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 470-8728/01 DIM AVAT Diskrétní matematika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 470-8727/01 FKP AVAT Funkce komplexní proměnné 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 330-0326/01 MKPMHP Metoda konečných prvků a metoda hraničních prvků 3 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 470-8742/02 MONT Metody optimalizace 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 470-8745/03 MEPNT Modelování elektromagnetických polí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-2003/03 SaVPLn Struktura a vlastnosti pevných látek 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-2015/01 ZMMD Zkoušení materiálů a mechanismy degradace 3 ZaZk 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0792/01 BP II Bakalářský projekt II 3 KlZap 0+18 20 čeština
Výběr v OSP 352-0535/02 MaZS Měření a zpracování signálů 3 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 352-0351/01 MaSDS Modelování a simulace dynamických systémů 3 ZaZk 3+2 5 čeština