Studijní plán – USP / N3942 / 3942T001 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2015/2016Studijní programN3942 – Nanotechnologie
FakultaUniverzitní studijní programyStudijní obor3942T001 – Nanotechnologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

Zimní semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0072/03 LCS Laboratorní cvičení ze spektroskopie KlZap 0+3 4 angličtina
Výběr v OSP 9360-0142/03 LCCN Laboratorní cvičení z charakterizace nanomateriálů KlZap 0+3 4 angličtina
Výběr v OSP 714-0766/03 MMIU Matematické modelování inženýrských úloh ZaZk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 9360-0140/02 STRAN Metody strukturní a fázové analýzy nanomateriálů Zk 3+0 3 angličtina
Výběr v OSP 9360-0141/02 MOLMOD Molekulární modelování a design nanomateriálů ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 516-0071/02 SN Spektroskopie nanostruktur ZaZk 3+0 3 angličtina
Výběr v OSP 516-0070/04 VKT Vakuová a kryogenní technika ZaZk 3+2 5 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0082/02 MDP II Měření k diplomové práci II Za 0+8 7 angličtina
Výběr v OSP 9360-0153/02 MDP II Měření k diplomové práci II Za 0+8 7 angličtina
Výběr v OSP 470-8745/02 MEPNT Modelování elektromagnetických polí ZaZk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 440-8740/02 NE Nanoelektronika ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 516-0079/02 PTN Pokročilé technologie přípravy nanostruktur-principy a aplikace ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 9360-0155/02 PPT Praktikum pokročilých technologií KlZap 0+3 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0077/02 FOT Fotonické krystaly ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 516-0076/02 MVN Magnetické vlastnosti nanostruktur ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 9360-0150/03 NKM Nanokompozitní materiály Zk 3+0 5 angličtina
Výběr v OSP 9360-0151/03 UN Uhlíkaté nanomateriály ZaZk 3+0 5 angličtina

Letní semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0073/02 ESN Elektronová struktura nanosystémů ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 9360-0144/02 LCM Laboratorní cvičení z mikroskopie KlZap 0+3 3 angličtina
Výběr v OSP 470-8743/02 MMMKP Matematické modelování a MKP ZaZk 3+1 5 angličtina
Výběr v OSP 9360-0143/03 SPM+EM Mikroskopie rastrovací sondou a el. mikroskopie Zk 2+0 3 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9360-0147/02 BNT Bionanotechnologie Zk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 9360-0156/02 DIS Diplomový seminář KlZap 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 637-0825/02 MME Materiály pro mikroelektroniku ZaZk 2+2 3 angličtina
Výběr v OSP 516-0083/02 MDP III Měření k diplomové práci III KlZap 0+15 20 angličtina
Výběr v OSP 9360-0154/02 MDP III Měření k diplomové práci III KlZap 0+15 20 angličtina
Výběr v OSP 345-0535/05 NaPSM Nanotechnologie v povlakování strojírenských materiálů KlZap 2+2 3 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-1020/02 IN Interkalované nanomateriály ZaZk 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 9360-0152/02 MOLNM Molekulární a supramolekulární nanostroje ZaZk 2+0 4 angličtina
Výběr v OSP 9360-0145/02 NBVS Nanomateriály na bázi vrstevnatých silikátů ZaZk 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 516-0078/02 NaS Nanosenzory a spintronika ZaZk 3+1 4 angličtina
Výběr v OSP 516-0074/03 OIO Optoelektronika a integrovaná optika ZaZk 2+2 5 angličtina