Studijní plán – FEI / N2649 / 2612T003 / - / N / K / Ostrava / en

Akademický rok2015/2016Studijní programN2649 – Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T003 – Aplikovaná elektronika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 angličtina
Výběr v OSP 430-4101/02 ČMT2 Číslicová a mikroprocesorová technika II 1 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 470-4109/03 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 450-4002/02 MoSi Modulované signály 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 420-4001/02 TELO Teorie elektronických obvodů 1 ZaZk 4 h/s+16 h/s 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-4102/03 ŘEVM Řídicí elektronika výkonových měničů 1 ZaZk 2 h/s+19 h/s 6 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4112/02 EEN2 Elektroenergetika II 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 440-4114/02 OK I Optické komunikace I 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 450-4001/02 RS Regulační systémy 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 440-4105/02 TEZ Technologie elektronických zařízení 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 420-4013/02 VAEV Výkonová analýza elektrických veličin 1 ZaZk 0+16 h/s 5 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-4104/02 AEO Analogové elektronické obvody 1 ZaZk 2 h/s+19 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 430-4103/02 VPS2 Výkonové polovodičové systémy II 1 ZaZk 4 h/s+25 h/s 8 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-4105/02 ERP2 Elektrické regulované pohony II 1 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 450-4052/02 EOMP Elektronické obvody měřicích přístrojů 1 ZaZk 0+12 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 430-4106/02 MŘS2 Mikropočítačové řídicí systémy II 1 ZaZk 2 h/s+15 h/s 6 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4024/02 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 KlZap 0+10 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 450-4011/03 MSP Měřící systémy a jejich programování 1 ZaZk 0 h/s+14 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 440-4115/02 OK II Optické komunikace II 1 ZaZk 4 h/s+6 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 420-4005/02 EMag Elektromagnetismus ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4027/02 EMC EMC v elektronice ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-4202/02 DP1 Diplomový projekt I 2 Za 0+8 h/s 14 angličtina
Výběr v OSP 430-4201/03 KZPE Konstrukce zařízení průmyslové elektroniky 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 450-4007/02 SMSD Systémy pro měření a sběr dat 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-4203/02 ERP3 Elektrické regulované pohony III 2 ZaZk 2 h/s+11 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4015/02 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-8753/02 AE2 Automobilová elektronika II 2 ZaZk 3 h/s+22 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 420-4014/02 BTSZ Bezpečnostní technika strojů a zařízení 2 ZaZk 10 h/s+6 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 430-8754/02 DTV Diagnostika a testování vozidel 2 ZaZk 3 h/s+22 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 430-4205/02 KPM Konstrukce polovodičových měničů 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 420-4002/02 MZS Moderní zesilovací struktury 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 430-4204/02 NEP Navrhování elektrických pohonů 2 ZaZk 3 h/s+22 h/s 8 angličtina
Výběr v OSP 440-4215/02 OK III Optické komunikace III 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 420-4010/02 PPCAE Projektování s podporou CAE 2 ZaZk 12 h/s+8 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 430-4206/02 SPMV Servopohony malých výkonů 2 ZaZk 2 h/s+15 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 430-4207/02 SP Signálové procesory 2 ZaZk 2 h/s+15 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 440-4202/02 SaD Spolehlivost a diagnostika 2 ZaZk 4 h/s+8 h/s 8 angličtina
Výběr v OSP 440-4112/02 VE Vysokofrekvenční elektronika 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-4208/02 DP2 Diplomový projekt II 2 Za 0+6 h/s 16 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4210/02 MuT Multimediální technika 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4021/02 ZOMŘT Zpracování obrazu v měřicí a řídicí technice 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 420-4005/02 EMag Elektromagnetismus ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4027/02 EMC EMC v elektronice ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina