Studijní plán – FMT / N3922 / 3902T062 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2016/2017Studijní programN3922 – Ekonomika a řízení průmyslových systémů
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3902T062 – Management kvality
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 638-3008/02 AIŘ Aplikovaná informatika a řízení 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 639-3002/03 EM Ekonometrie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 639-3003/02 PPMK II Počítačová podpora managementu kvality II 1 ZaZk 1+2 4 angličtina
Výběr v OSP 050-0019/02 SMBezp Systémy managementu bezpečnosti 1 Zk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 639-3001/02 SMK II Systémy managementu kvality II 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-2011/04 CHT Chemické technologie 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 546-0016/03 SEM Systémy environmentálního managementu 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 618-3013/02 VŽaO Výroba železa a oceli 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3501/03 EKRR/I Ekonomické a kulturní reálie Ruska I 1 Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 712-3101/04 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 713-3401/02 TVM1NA Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-3400/02 ZVKM1N Zimní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-3008/02 DP Diplomové praktikum 1 Za 0+4 3 angličtina
Výběr v OSP 639-3007/03 MM Moderní směry současného managementu 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 639-3006/03 DOE Plánování experimentů 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 639-3004/02 PK II Plánování kvality II 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 639-3005/02 SSM Speciální statistické metody 1 ZaZk 2+4 7 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-3009/02 ISMS Systémy managementu informační bezpečnosti 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 633-3012/02 TMS Tváření materiálu a slévárenství 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 637-3011/02 VNK Výroba neželezných kovů 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3502/03 EKRR/II Ekonomické a kulturní reálie Ruska II 1 Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 712-3102/04 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 713-3444/02 LVKM1N Letní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-3402/02 TVM1NB Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-3011/02 DS I Diplomový seminář I 2 Za 0+4 3 angličtina
Výběr v OSP 639-3010/02 MP Management procesů 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 638-3010/02 MUI Metody umělé inteligence 2 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 711-3407/02 OaPP Obchodní a pracovní právo 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 152-0317/13 OS Ochrana spotřebitele 2 Za 3+0 3 angličtina
Výběr v OSP 634-3003/02 SM Strategický management 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-3020/02 EaTT Energetika a tepelná technika 2 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 639-3012/02 KM Řízení znalostí 2 ZaZk 2+3 5 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3601/02 TVM2NA Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-3500/02 ZVKM2N Zimní výcvikový kurz FMT 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-3015/02 DS II Diplomový seminář II 2 Za 0+6 19 angličtina
Výběr v OSP 639-3013/02 CM Řízení změn 2 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 639-3014/02 ZPS Zkušebnictví a posuzování shody 2 ZaZk 3+1 5 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3602/02 TVM2NB Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 angličtina