Studijní plán – FMT / N3909 / 2805T019 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programN3909 – Procesní inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2805T019 – Chemické a environmentální inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 616-3001/01 AM Aplikovaná matematika 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 617-3004/01 Tox Toxikologie 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 619-3001/01 VKFCH Vybrané kapitoly z fyzikální chemie 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-3001/01 BvCHP Bezpečnost v chemickém průmyslu 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 617-3012/01 CHIP Chemicko-inženýrský projekt 1 KlZap 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 617-3001/01 CHZP Chemie životního prostředí 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 616-3002/01 TZO Technologie zpracování odpadů 1 ZaZk 3+3 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3501/02 EKRR/I Ekonomické a kulturní reálie Ruska I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-3101/01 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 617-2017/02 PI I. Procesní inženýrství I 1 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 713-3401/01 TVM1NA Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3400/01 ZVKM1N Zimní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-3003/01 LPI II Laboratoř procesního inženýrství II 1 KlZap 0+6 6 čeština
Výběr v OSP 619-3004/01 PI II Procesní inženýrství II 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 619-3005/01 VKK Vybrané kapitoly z kinetiky 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 616-3003/01 OO Ochrana ovzduší 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 616-3004/01 OVP Ochrana vod a půd 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-3002/01 PJ Přenosové jevy 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 635-3005/01 VT Výměníky tepla 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3502/02 EKRR/II Ekonomické a kulturní reálie Ruska II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-3102/01 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 619-2005/02 LPI 1 Laboratoř procesního inženýrství I 1 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 713-3444/01 LVKM1N Letní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 619-3006/01 OP Odborná praxe 1 Za 0+14 d 4 čeština
Výběr v OSP 713-3402/01 TVM1NB Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-3007/01 DS I Diplomový seminář I 2 KlZap 0+4 5 čeština
Výběr v OSP 619-3008/01 DS Disperzní systémy 2 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 617-3003/01 EACHT Environmentální aspekty chemických technologií 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-3005/01 PAM Pokročilé analytické metody 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 616-3005/01 GIT Geoinformační technologie pro životní prostředí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 616-3006/01 IPaHV Integrovaná prevence a hodnocení vlivu na životní prostředí 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-3006/01 MCHTP Modelování chemicko-technologických procesů 2 KlZap 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 619-3009/01 RI Reaktorové inženýrství 2 ZaZk 3+3 7 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3601/01 TVM2NA Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3500/01 ZVKM2N Zimní výcvikový kurz FMT 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-3010/01 DS II Diplomový seminář II 2 KlZap 0+10 20 čeština
Výběr v OSP 634-3001/01 ME Manažerská ekonomika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3602/01 TVM2NB Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština