Studijní plán – FS / P2301 / 3902V010 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programP2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3902V010 – Automatizace technologických procesů
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Automatizace technologických procesů (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0914/02 ATP Automatizace technologických procesů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0918/02 DBET Databáze a e-technologie Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0913/02 DyProc Dynamika procesů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0904/02 IaM Identifikace a modelování Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0917/02 ISaI Inteligentní senzory a instrumentace Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0921/02 M Mechatronika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0910/02 O Optimalizace Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0911/02 PIVS Počítačově integrované výrobní systémy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0906/02 PoSys Počítačové systémy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0915/03 PMAŘ Pokročilé metody automatického řízení Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0924/01 PPŘP Programová podpora řízení procesů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0901/02 Rob Robotika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0907/02 SWING Softwarové inženýrství Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0912/02 SaTD Spolehlivost a technická diagnostika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0908/02 SA Systémová analýza Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0905/02 TPA Technické prostředky automatizace Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0903/02 TAŘ Teorie automatického řízení Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0916/02 ZprS Zpracování signálů Zk 25 h/s+0 10 čeština

PV - Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/01 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/02 IaAF Interpolace a aproximace funkcí Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/04 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/01 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/01 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6504/01 NM Numerické metody Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/05 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza Zk 14 h/s+0 10 čeština

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0948/01 ADM Akustické a diagnostické metody v technické praxi Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9021/01 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek Zk 0 h/s+45 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9009/01 FT Fyzika tekutin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9010/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/02 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština