Studijní plán – FS / P2346 / 2302V006 / - / D / K / Ostrava / en

Akademický rok2016/2017Studijní programP2346 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302V006 – Energetické stroje a zařízení
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
PV - Energetické stroje a zařízení (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0963/03 BOEV Biomasa a odpady pro energetické využití Zk 25 t+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0965/03 DES Dynamické energetické stroje Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0904/03 EMM Experimentální metody měření Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0920/04 GE Geoekologie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0917/03 GŽP Geochemie životního prostředí Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0929/03 CHZ_D Chladicí zařízení a tepelná čerpadla Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0916/03 JEZ Jaderně energetická zařízení Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0951/03 MSE Moderní energetické systémy Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0952/03 OZE_D Obnovitelné zdroje energie Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0924/03 PEC Provoz energetických centrál Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0903/03 TP Přenosové jevy Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0907/03 PřZář Přenos tepla zářením Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 619-0917/02 RI Reaktorové inženýrství Zk 2 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0908/03 REZ Regulace energetických zařízení Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0917/03 SZ Spalovací zařízení Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0902/03 TMS Speciální úlohy termomechaniky Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0910/03 TOO Technologie ochrany ovzduší Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0906/03 TSP Teorie spalovacích pochodů Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0925/03 VaK Větrání a klimatizace Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0930/03 VOT Využití odpadního tepla Zk 25 h/s+0 10 angličtina

PV - Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/02 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/03 IaAF Interpolace a aproximace funkcí Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/05 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/02 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/02 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/02 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/06 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza Zk 14 h/s+0 10 angličtina

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0948/01 ADM Akustické a diagnostické metody v technické praxi Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9009/02 FT Fyzika tekutin Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9010/02 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 angličtina

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/03 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/03 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/03 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/03 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/03 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/03 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina