Study plan – FS / N2301 / 2302T006 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2016/2017Study programmeN2301 - Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2302T006 - Energy Engineering
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Energetické stroje a zařízení (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0502/06 SZ Combustion Equipments 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 361-0501/04 PTH Heat and Mass Transfer 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 361-0500/01 CHZ_M Refrigeration Systems and Heat Pumps 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 361-0520/01 VoH Water Management in Energetics 1 GC 2+2 5 Czech
PSP selection 361-0519/03 AHE Energy Accumulation and Economy 1 GC 2+2 5 Czech
PSP selection 361-0550/03 EVB Energy Utilisation of Biomass and Waste 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 338-0546/01 MPsPT Modeling of fluid flow with heat transfer 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0505/03 PK1 Steam Boilers I 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 361-0510/03 TT Turbines 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 361-0507/03 KVC Compressors, Fans and Pumps 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 361-0523/01 KC Construction Exercise 2 GC 0+5 5 Czech
PSP selection 361-0513/01 exk Excursion 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 361-0514/04 TRE Heating Stations and Energy Networks 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 361-0525/01 MD&S Soft skills, collaboration with praxis or abroad 2 Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0517/02 DP Diploma Project 2 GC 0+8 20 Czech
PSP selection 342-0657/01 DaZS Equipments of Processing Plant 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 410-8301/01 ELST Rotating Electrical Machines 2 CrEx 2+2 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Spalovací zařízení a přenos tepla a hmoty
- Kompresory, ventilátory, čerpadla a turbíny

Povinně volitelné předměty:*)
- Teplárenství a hospodaření s energiemi
- Kotle
- Alternativní a obnovitelné zdroje energie
- Jaderně energetická zařízení


*) Student si volí jeden předmět

P - společná matematika, robotika - 1.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0369/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 354-0524/04 RT Robotics 1 GC 2+2 4 Czech

PV - Energetické stroje a zařízení - 1.ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0522/01 PCHE Chemistry in Energy Industry 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 361-0536/03 JEZ Nuclear Power Eguipment 1 CrEx 3+1 5 Czech


PV - Energetické stroje a zařízení - 2.roč. - 1.blok (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0506/03 OO Air Protection in Industry 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 361-0515/02 PREZ Operation and Regulation of Energy Equipments 2 CrEx 2+2 5 Czech

Studenti si musí zvolit jeden předmět

PV - Energetické stroje a zařízení - 2.roč. - 2.blok (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0544/04 TP Environment Techniques 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 361-0524/01 SE&FC Solar Energy and Fuel Cells 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 361-0571/04 PKII Steam Boilers II 2 CrEx 3+2 6 Czech

Studenti si musí zvolit jeden předmět

PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 2+1 2 Czech

V - Energetické stroje a zařízení (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0526/01 MuES Inter- university energy seminar 1 Cr 3+0 2 Czech
PSP selection 361-0572/04 MaPDČ Materials and Dimensioning of Steam Boilers 1 Cr 2+1 2 Czech
PSP selection 361-0543/03 AOZE3 Alternative and Renewable Energy Sources III 2 Cr 2+1 2 Czech
PSP selection 361-0581/03 SZJE Mechanical Equipments in Nuclear Power Plants 2 Cr 2+1 2 Czech

V - Cizí jazyk pro FS (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-3501/01 EKRR/I Economic and Cultural Life and Institutions of Russia I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0403/01 NOK-I Professional German Conversation I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3502/01 EKRR/II Economic and Cultural Life and Institutions of Russia II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0404/01 NOK-II Professional German Conversation II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3101/01 A-Fir./I Company English I Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 712-3102/01 A-Fir./II Company English II Cr 0+2 3 Czech

V - repetitorium - Ma IV. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0333/03 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 714-0321/01 PDR Partial Differential Equations 1 CrEx 2+1 4 Czech

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

V - společné pro program (mimo dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0519/03 PS Process Systems 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 345-0525/01 RV Rationalization of Production 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0660/03 VPzKZV Selected lectures from the construction of racing vehicles 2 GC 3+0 2 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 1+3 3 Czech

V - Zahraniční studijní pobyt II (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 300-0501/01 ZaSPo Foreign study stay GC 0+0 5 English