Studijní plán – FS / B2341 / 2303R002 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programB2341 - Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2303R002 - Strojírenská technologie
Typ studiabakalářskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava

Setřídit podle semestru

P - Strojírenská technologie - 3.roč. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0305/03 Sv Svařování 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0306/05 Povrchové úpravy 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0307/07 OaŘ Organizace a řízení 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0308/05 Tv Tváření 3 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0326/03 RP Ročníkový projekt I 3 KlZap 2+4 5 čeština
Výběr v OSP 346-0311/04 RPII Ročníkový projekt II 3 KlZap 2+4 5 čeština
Výběr v OSP 346-0313/03 OBR Obrábění 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0337/05 BP Bakalářský projekt I 3 KlZap 0+8 15 čeština
Výběr v OSP 346-0302/05 Nást Nástroje 3 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 346-0316/04 BP II Bakalářský projekt II 3 KlZap 0+8 15 čeština

Předměty Ročníkový projekt a Bakalářský projekt se zapisují jen jednou, podle
zvolené katedry.

Předměty státní závěrečné zkoušky:*)
- Strojírenské materiály
- Povrchové úpravy
- Svařování
- Tváření
- Nástroje
- Strojírenská metrologie
- Základy projektování
- Organizace a řízení
- Obrábění

*)Student si volí dva z předmětů, jeden z nich podle tématu závěrečné práce.

P - společná matematika - 3.roč. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0386/03 NM Numerická matematika 3 KlZap 2+2 4 čeština

PV - Cizí jazyk pro FS, 3. roč. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2164/01 Ab/IV-FS Jazyk anglický b/IV pro FS (mírně pokročilí) 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-2168/01 Ac/IV-FS Jazyk anglický c/IV pro FS (středně pokročilí) 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-2368/01 Nc/IV-FS Jazyk německý c/IV pro FS (středně pokročilí) 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-2568/01 Rc/IV-FS Jazyk ruský c/IV pro FS (středně pokročilí) 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-2768/01 Šc/IV-FS Jazyk španělský c/IV pro FS (středně pokročilí) 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-2868/01 Fc/IV-FS Jazyk francouzský c/IV pro FS (středně pokročilí) 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-2169/01 Ac/ZK-FS Jazyk anglický c/ZK pro FS (středně pokročilí) 3 Zk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-2170/01 Ab/ZK-FS Jazyk anglický b/ZK pro FS (mírně pokročilí) 3 Zk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-2369/01 Nc/ZK-FS Jazyk německý c/ZK pro FS (středně pokročilí) 3 Zk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-2569/01 Rc/ZK-FS Jazyk ruský c/ZK pro FS (mírně pokročilí) 3 Zk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-2769/01 Šc/ZK-FS Jazyk španělský c/ZK pro FS (středně pokročilí) 3 Zk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-2869/01 Fc/ZK-FS Jazyk francouzský c/ZK pro FS (středně pokročilí) 3 Zk 0+0 6 čeština

V - Strojírenská technologie - 3.roč. - Ostrava (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0351/01 PS Průmyslová stáž I 3 KlZap 0+10 d 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0321/01 PSII Průmyslová stáž II 3 KlZap 0 d+10 d 2 čeština
Výběr v OSP 345-0318/03 PPSv Počítačová podpora ve svařování 3 KlZap 0+3 3 čeština

V - volitelné společné - 3.roč. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0325/03 PNP Právní normy v podnikání 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0322/01 PApI Programování aplikací pro internet 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0327/01 SP-M Simulační programy – Matlab 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0338/01 ZTP Základy týmové práce 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 354-0339/01 ZTP Základy týmové práce 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 361-0352/01 NZE Netradiční zdroje energie 3 ZaZk 2+1 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0338/02 CPD1 CAD - průmyslový design I 3 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 340-0347/01 KaM Kresba a modelování 3 KlZap 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 347-0315/02 ERI Ergonomie I 3 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 714-0324/01 MVA Maticová analýza a variační počet 3 ZaZk 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0393/01 DBS Databázové systémy 3 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0394/01 INT Využívání internetu 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 717-2305/01 FM Fyzikální měření 3 KlZap 0+2 2 čeština

V - Tělesná výchova a kurzy, 3.roč. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3.roč. 3 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3.roč. A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3.roč. B 3 Za 0+2 0 čeština

V - Zahraniční studijní pobyt (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina