Studijní plán – USP / N3943 / 3906T006 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programN3943 – Mechatronika
FakultaUniverzitní studijní programyStudijní obor3906T006 – Mechatronické systémy
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-8702/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/02 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 352-0502/02 MaST Měřicí a senzorová technika 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-8701/01 CPP Programování v C/C++ 1 KlZap 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 430-8741/01 SPT Spínací polovodičová technika 1 ZaZk 2 h/s+15 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 352-0545/01 TAŘ Teorie automatického řízení 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 6 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 330-0515/01 APLME Aplikovaná mechanika 1 ZaZk 10 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0500/01 CADII CAD II 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0546/01 IaSS Identifikace a simulace systémů 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 430-8743/01 MŘS Mikropočítačové řídicí systémy 1 ZaZk 2 h/s+15 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0509/01 SPI Semestrální projekt I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 354-0506/02 SP I Semestrální projekt I 1 KlZap 0+10 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 338-0541/01 TPaS Tekutinové prvky a systémy 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-8705/01 VRŘA Vývoj a realizace řídicích algoritmů 1 ZaZk 0+14 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0507/03 ZprS Zpracování signálů 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-8751/01 ERP Elektrické regulované pohony 2 ZaZk 3 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-8706/01 NŘS Návrh řídicích systémů 2 ZaZk 0 h/s+14 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-8707/01 NMŘMS Nekonvenční metody řízení mechatronických systémů 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0503/03 RaM Roboty a manipulátory 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0547/01 ŘTP Řízení tekutinových pohonů 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0511/02 SPII Semestrální projekt II 2 Za 6 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 354-0510/04 SP II Semestrální projekt II 2 KlZap 0+12 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0549/01 RTOS Real-time systémy v mechatronice 2 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0556/02 ŘSvS Řídicí systémy ve strojírenství 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 430-4206/01 SPMV Servopohony malých výkonů 2 ZaZk 2 h/s+15 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0518/03 DProj Diplomový projekt 2 KlZap 12 h/s+6 h/s 18 čeština
Výběr v OSP 354-0560/02 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+18 h/s 18 čeština
Výběr v OSP 354-0009/02 PMS Projektování mechatronických systémů 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0551/01 PPMvM Počítačová podpora měření v mechatronice 2 KlZap 4 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0550/01 PMAŘ Pokročilé metody automatického řízení 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština