Studijní plán – USP / N3943 / 3906T007 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programN3943 – Mechatronika
FakultaUniverzitní studijní programyStudijní obor3906T007 – Automobilová elektronika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-8702/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/02 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 352-0502/02 MaST Měřicí a senzorová technika 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-8701/01 CPP Programování v C/C++ 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 430-8741/01 SPT Spínací polovodičová technika 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 352-0545/01 TAŘ Teorie automatického řízení 1 ZaZk 3+3 6 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 330-0515/01 APLME Aplikovaná mechanika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0629/01 DMP Dynamika mobilních zařízení 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0546/01 IaSS Identifikace a simulace systémů 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 430-8743/01 MŘS Mikropočítačové řídicí systémy 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 430-8742/01 SP1 Semestrální projekt I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 338-0541/01 TPaS Tekutinové prvky a systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-8705/01 VRŘA Vývoj a realizace řídicích algoritmů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0507/03 ZprS Zpracování signálů 1 ZaZk 3+2 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-8753/01 AE2 Automobilová elektronika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 430-8754/01 DTV Diagnostika a testování vozidel 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 450-8706/01 NŘS Návrh řídicích systémů 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 450-8707/01 NMŘMS Nekonvenční metody řízení mechatronických systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 430-8752/01 SP2 Semestrální projekt II 2 KlZap 0+6 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0136/02 A d/I Jazyk anglický d/I 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0936/01 F dI Jazyk francouzský d/I 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0336/02 N d/I Jazyk německý d/I 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0536/01 R d/I Jazyk ruský d/I 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0736/01 Š d/I Jazyk španělský d/I 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 430-4201/02 KZPE Konstrukce zařízení průmyslové elektroniky 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 450-4015/01 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0556/02 ŘSvS Řídicí systémy ve strojírenství 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0544/01 TSMZ Tekutinové systémy mobilních zařízení 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3501/01 EKRR/I Ekonomické a kulturní reálie Ruska I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3101/01 A-Fir./I Firemní angličtina I 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 430-8735/01 OP Odborná praxe 2 Za 0+0 2 čeština
Výběr v OSP 430-8736/01 OP Odborná praxe 2 Za 0+0 3 čeština
Výběr v OSP 430-8737/01 OP Odborná praxe 2 Za 0+0 4 čeština
Výběr v OSP 430-8738/01 OP Odborná praxe 2 Za 0+0 5 čeština
Výběr v OSP 430-8739/01 OP Odborná praxe 2 Za 0+0 6 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-8755/01 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+22 18 čeština
Výběr v OSP 354-0009/02 PMS Projektování mechatronických systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4011/02 MSP Měřící systémy a jejich programování 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 430-4102/02 ŘEVM Řídicí elektronika výkonových měničů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3502/01 EKRR/II Ekonomické a kulturní reálie Ruska II 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3102/01 A-Fir./II Firemní angličtina II 2 Za 0+2 3 čeština