Studijní plán – HGF / N2102 / 3901T037 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3901T037 – Voda - strategická surovina
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 717-3510/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0486/01 Htox Hydrotoxikologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0041/01 MHP Modelování hydrologických procesů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0115/02 AHIF Aplikovaná hydroinformatika 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0043/01 DIG Dynamická inženýrská geologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0036/01 KHG Kontaminační hydrogeologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0806/01 ŠM-HGF 2 Manažerská španělština 2 – HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0488/01 MRK Metody regenerace krajiny 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0047/01 MSH Monitorovací systémy v hydrogeologii 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0487/01 RVT Revitalizace vodních toků 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0804/01 ŠZ-HGF 2 Španělština pro začátečníky 2 - HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0116/02 ZVOUU Zásobování vodou a odvodňování urbanizovaných území 2 Zk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0704/01 OP Odborná praxe 2 Za 0+10 d 4 čeština
Výběr v OSP 541-0703/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0806/01 BaB Balneotechnika a balneologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0042/01 MTRL Modelování transportu rozpuštěných látek 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0048/01 PHGP Projektování hydrogeologického průzkumu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština