Studijní plán – HGF / P2110 / 2101V003 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programP2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101V003 – Geologické inženýrství
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Geologické inženýrství, PV, doktorské st., prezenční (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0902/02 HGF Aplikovaná hydrogeochemie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0904/02 AS Aplikovaná seismologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0947/02 BGCH Biogeochemie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0980/02 BSG Biostratigrafie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0903/02 DGVZ Důlní geologie a výpočet zásob Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0908/02 EHLNS Ekonomické hodnocení ložisek nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0909/02 ENS Ekonomika nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0920/02 GE Geoekologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0922/02 GFM Geofyzikální měření ve vrtech Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0898/02 GFP Geofyzikální průzkum Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0917/02 GŽP Geochemie životního prostředí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0897/02 GMF Geomorfologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0933/02 HGF Hydraulika podzemních vod Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0937/02 HGO Hydrogeologie obecná Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0944/02 IPZDGF Interpretační postupy a zpracování dat v geofyzice Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0942/04 IG Inženýrská geologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0930/02 JM Jílové minerály - vlastnosti a využití Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0931/02 LK Ložiska kaustobiolitů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0943/02 LN Ložiska nerud Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0945/02 LR Ložiska rud Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0913/02 LG Ložisková geologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0900/02 MIGG Měření v inženýrské geologii a geotechnice Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0957/03 MMIGP Metody a metodika inženýrskogeologického průzkumu Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0953/02 MVGE Metody využití geotermální energie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0952/02 HGF Modelování hydrogeologických procesů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0963/02 NSP Nerostná surovinová politika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0977/02 NMVL Netradiční metody využití ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0968/03 PG Paleogeografie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0948/02 PedD Pedologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0905/02 PG Petrologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0973/02 PU Petrologie uhlí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0975/02 PU Podzemní uskladňování Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0901/04 S Sedimentologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0979/02 SHG Speciální hydrogeologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0978/04 SIG Speciální inženýrská geologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0982/02 SGR Stratigrafická a regionální geologie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0970/02 TP Technická petrografie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0989/02 TTV Technika a technologie vrtání Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0974/02 TS Technologie silikátů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0990/02 T Tektonika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0992/02 TKP Těžba kapalin a plynů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0993/02 UGF Užitá geofyzika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0994/02 VSG Všeobecná a strukturní geologie Zk 20 h/s+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk - doktorandi (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština