Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T001 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T001 – Ekonomika a řízení v oblasti surovin
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Ekonomika a řízení v oblasti surovin (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0244/09 AHOOP Analýza hospodářských operací 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 545-0394/03 AvSP Automatizace v surovinovém průmyslu 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0713/03 DL II Dobývání ložisek II 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 545-0239/01 MHP Management v hospodářské praxi 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 714-0513/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0259/03 EXMER Exaktní metody rozhodování 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 545-0132/01 MP Marketingový průzkum 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0304/06 ObchS Obchod surovinami 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0403/03 ORDS Organizace a řízení dobývání surovin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0425/04 ÚZNDS Úprava a získávání nerostných a druhotných surovin 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-3510/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0305/03 AVTII Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi II. 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0089/03 ASŘ Automatizované systémy řízení 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0350/04 BSP Bezpečnostní systémy průmyslu 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 545-0206/01 INV Investice 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0341/02 BPP Bezpečnostní a právní předpisy 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0418/02 PrumL Průmyslová logistika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0222/04 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 čeština

PV - Ekonomika a řízení v oblasti surovin (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0066/05 OpSys Operační systémy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0396/03 FPM Finanční a pojistná matematika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0403/04 FP Finanční právo 2 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 639-0820/02 QM Management jakosti 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0752/08 EM Environmentální management 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0048/03 GNPS Globální navigační a polohové systémy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0411/04 PPvE Právní předpisy v ekonomice 2 Za 0+2 3 čeština

V - Ekonomika a řízení v oblasti surovin (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

Cizí jazyky ŠP (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0805/01 ŠM-HGF 1 Manažerská španělština 1 – HGF 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0803/01 ŠZ-HGF 1 Španělština pro začátečníky 1-HGF 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0806/01 ŠM-HGF 2 Manažerská španělština 2 – HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0804/01 ŠZ-HGF 2 Španělština pro začátečníky 2 - HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština

Cizí jazyk - německá konverzace I-II (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II 1 Za 0+2 2 čeština