Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T013 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T013 – Úprava surovin a recyklace
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-1405/02 ACh2 Analytická chemie II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0511/01 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0118/01 SZU2 Strojní zařízení úpraven II 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 542-0419/01 TA Technologická analýza 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0423/05 HOSO Hospodaření s odpady 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 546-0843/01 PTZP Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0463/01 TÚNS Technologie úpravy nekovových surovin 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0681/03 TV I Technologie vody I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0078/04 E Exkurze 1 Za 0+40 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0552/07 NMaS Numerické metody a statistika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0016/05 OP Oborová praxe 1 Za 0+240 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-3510/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0805/01 ŠM-HGF 1 Manažerská španělština 1 – HGF 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 542-0208/13 MHZ Mechanika hornin a zemin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0803/01 ŠZ-HGF 1 Španělština pro začátečníky 1-HGF 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 542-0477/01 TSM Technologie stavebních materiálů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0441/01 TÚR Technologie úpravy rud 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0439/01 TÚU Technologie úpravy uhlí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0685/02 TV II Technologie vody II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 546-0059/03 UaZO Ukládání a zneškodňování odpadů 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 637-0116/02 ZKH Základy kovohutnictví 1 ZaZk 2+2 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0424/02 Aut.Ú Automatizace úpraven 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0351/08 EKMNG Ekonomika a management 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0806/01 ŠM-HGF 2 Manažerská španělština 2 – HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0434/02 PT Projektování technologií 2 KlZap 0+42 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 542-0437/02 ROK Recyklace odpadů kovových a kovonosných 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 542-0438/03 RON Recyklace odpadu nekovových 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 542-0784/03 RP Recyklace plastů 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 712-0804/01 ŠZ-HGF 2 Španělština pro začátečníky 2 - HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0348/04 BaHP Bezpečnost a hygiena práce 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-0820/01 QM Management jakosti 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0057/04 OP Odborná praxe 2 Za 0+15 d 6 čeština
Výběr v OSP 542-0013/01 SemDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština