Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T040 / 02 / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2016/2017Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T040 – Prostředí staveb
Typ studianavazující magisterskéSpecializace02 – Stavební fyzika budov
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P Ang - 1r+2r N Prostředí staveb - 02 Stav. fyzika budov (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 229-0260/02 ESB I Energetické systémy budov I 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0268/02 LabPS Laboratoře Prostředí staveb 1 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 229-0201/04 MECHB Modelování energet. chování budov 1 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 229-0267/02 MSFJ Modelování stavebně fyzikálních jevů v budovách 1 ZaZk 1+2 3 angličtina
Výběr v OSP 229-0218/05 STT I Stavební tepelná technika I 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 229-0217/04 TVP Teorie vnitřního prostředí staveb 1 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 361-0301/04 Termo Termomechanika 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0262/02 VaK I Větrání a klimatizace I 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 361-0321/05 AOZE1 Alternativní a obnovitelné zdroje energie 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 229-0270/02 DaPB Denní osvětlení a proslunění budov 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0261/02 ESB II Energetické systémy budov II 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 225-0089/03 KPS Konstrukce pozemních staveb 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0271/02 Mav Měření akustických veličin 1 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 229-0259/03 P I Projekt I (zam. KPS+TZB) 1 KlZap 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 229-0269/02 SA Stavební akustika 1 ZaZk 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 229-0219/04 STT II Stavební tepelná technika II 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0205/08 DP Diplomový projekt 2 Za 0+15 15 angličtina
Výběr v OSP 225-0027/02 KHB Komplexní hodnocení budov 2 ZaZk 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 223-0068/02 EIA Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ŽP ( EIA a SEA) 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0203/05 ZMR Zkušebnictví, měření, regulace 2 ZaZk 2+2 7 angličtina

V Ang - 1r N Prostředí staveb - 02 Stav. fyzika budov (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 229-0263/02 OE Odborná exkurze 1 Za 0+3 d 0 angličtina
Výběr v OSP 228-0307/02 PMS Pravděpodobnostní metody ve stavitelství 1 ZaZk 2+2 4 angličtina