Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T021 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2016/2017Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T021 – Stavební hmoty a diagnostika staveb
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-2003/04 KerMat Keramické materiály 1 ZaZk 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 714-0211/03 MgrM4 Matematika IV 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 228-0302/03 MKP Metoda konečných prvků 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0072/02 SS Sanace staveb 1 ZaZk 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 223-0067/02 SP I Specializovaný projekt I 1 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 542-0735/04 ŠPL Štěrkovny, pískovny, lomy 1 KlZap 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 223-0203/02 TSD Technologie stavebních dílců 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0207/02 ZSMV Zkoušení stavebních materiálů a výrobků 1 ZaZk 2+2 5 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0003/10 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 223-0208/04 DS Diagnostika staveb 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0069/02 Exc Mgr. Exkurze 1 Za 0+5 d 0 angličtina
Výběr v OSP 221-0945/07 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0220/06 PSt Prostředí staveb 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 223-0206/02 ST Silikátové technologie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0070/02 SP II Specializovaný projekt II 1 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 223-0071/02 TBM II. Technologie betonu a maltovin II. 1 ZaZk 2+2 5 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0212/03 DP Diplomový projekt 2 Za 0+14 15 angličtina
Výběr v OSP 225-0086/09 ORS Organizace a řízení staveb 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0068/02 EIA Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ŽP ( EIA a SEA) 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0202/06 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 2+2 5 angličtina