Studijní plán – HGF / B2102 / 6209R013 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor6209R013 – Informační a systémový management
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0512/02 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0407/04 SA Systémová analýza 2 ZaZk 9 h/s+9 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 545-0480/01 SI Systémová integrace 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0006/02 AaPI Automatizace a počítače I 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0790/01 DZNR Dobývání a zpracování nerostných surovin I 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0345/01 EI I Environmentální inženýrství I 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-2197/01 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2897/01 Fc/III-HGF Jazyk francouzský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2597/01 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2797/01 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2397/01 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 546-0305/03 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0080/03 PC Počítače 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0062/01 AP II Základy technických prostředků 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0556/02 GP Geometrie na počítači 2 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0481/01 MMWT Multimediální prezentace a webové technologie 2 ZaZk 6 h/s+9 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 545-0208/05 PR Oborová praxe 2 Za 0+10 d 4 čeština
Výběr v OSP 545-0413/04 ProgLang Programovací jazyky 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0026/03 ŘS Řízení systémů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0005/02 AP II Automatizace a počítače II 2 ZaZk 9 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0791/01 DZNS Dobývání a zpracování nerostných surovin II 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0346/01 EI II Environmentální inženýrství II 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0396/03 FPM Finanční a pojistná matematika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0058/02 GIT Geoinformační technologie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-2198/01 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2898/01 Fc/IV-HGF Jazyk francouzský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2598/01 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2798/01 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2398/01 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 545-0334/03 TAŘ Teorie automatického řízení 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0203/04 DVT Dějiny vědy a techniky 3 Za 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0064/01 JeS Jednorozměrná statistika 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0024/10 PS Projektový seminář 3 Za 0 h/s+18 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 545-0260/02 TEOFM Teorie firmy a marketing 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0030/02 AaPIII Automatizace a počítače III 3 ZaZk 9 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0041/04 ASP Automatizované systémy projektování 3 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0455/01 BIS Bezpečnost informačních systémů 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0043/01 OSUX Operační systém Unix 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0086/03 PocS Počítačové sítě 3 ZaZk 9 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0277/04 US Účetní systémy 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0380/02 VizTP Vizualizace technologických procesů 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0483/01 MP Metodologie projektování 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0204/04 SemBcP Seminář k Bc práci 3 Za 0+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 545-0370/01 UDM Úvod do managementu 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0479/09 ZP Základy práva 3 Za 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0486/01 Atp Automatizace technologických procesů 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0487/01 EP Elektrotechnické předpisy 3 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0210/02 OPANL Operační analýza 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0418/02 PrumL Průmyslová logistika 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0388/03 UI Umělá inteligence 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština