Studijní plán – HGF / N2111 / 2101T013 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programN2111 – Hornictví
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101T013 – Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Těžba nerostných surovin a jejich využívání 1. ročník (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0533/01 HTaH Hornická termo a hydromechanika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0386/01 PD Plynodajnost a degazace 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 420-8542/01 REEDL Rozvody elektrické energie v dolech a lomech 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0710/03 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0062/07 MKn Mapy a katastr nemovitostí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0303/02 MSLS Modelování a simulace lomových situací 1 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 714-0552/07 NMaS Numerické metody a statistika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0170/01 TPZS Technická petrografie a základy chemie silikátů 1 ZaZk 2+2 5 čeština

V - Těžba nerostných surovin a jejich využívání 1. ročník (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 542-0323/02 VDaL Větrání dolů a lomů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 639-0820/01 QM Management jakosti 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0304/10 ObchS Obchod surovinami 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština

P - Těžba nerostných surovin a jejich využívání 1. ročník (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0208/06 HGF Hornická geofyzika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0231/06 HG Hornická geomechanika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-3007/01 CH Chemie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0511/01 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0051/01 ZaLDaL Zajištění a likvidace dolů a lomů 1 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0133/01 AuDL Automatizace dolů a lomů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0251/06 OP Odborná hornická praxe 1 Za 0+3 t 4 čeština
Výběr v OSP 542-0217/03 THDL Technologie hlubinného dobývání ložisek 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0100/03 TLDL Technologie lomového dobývání ložisek 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0746/02 HGF Terénní cvičení z hlubinného dobývání ložisek 1 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 542-0745/04 TCvLDL Terénní cvičení z lomového dobývání ložisek 1 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 516-0517/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-3510/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština