Study plan – EKF / N6202 / 6210T004 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2016/2017Study programmeN6202 - Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study6210T004 - European Integration
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - N-1-EU-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 118-0323/06 EPEU Environmental Policy of the EU 1 Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 120-0352/02 BEU EU Banking 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0303/04 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0334/01 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 120-0312/05 KONEU Competitiveness of the EU 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 157-0360/03 EKON Econometrics 1 Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 120-0350/01 PSEU EU Cohesion policy 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0316/02 MP EU EU Monetary Policy 1 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 114-0302/05 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 120-0320/01 SS Special Seminar 1 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 120-0303/02 TIP Theory of Integration Processes 1 CrEx 2+1 4 Czech

114502/04 Mikroeconomics a 114-503/04 Macroeconomics - alternativní volba POVINNÝCH předmětů Mikroekonomie B a Makroekonomie B v angličtině.

PV - N-1 a 2-EU-PVV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 712-3101/03 A-Fir./I Company English I 1 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 156-0311/06 HP B Economic Policy B 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0503/04 MAC B Macroeconomics B 1 CrEx 2+2 5 English
PSP selection 151-0318/05 FM318 Mathematics of Finance 1 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection PSP selection 120-0357/01 OBP A Student Professional Training A 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 151-0351/03 AEI Analysis of Economic Information 1 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 712-3102/03 A-Fir./II Company English II 1 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 118-0339/04 DEMOG Demography 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0319/03 KHP Economic Policies Comparison 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0537/04 EUCP EU Cohesion Policy 1 CrEx 2+1 5 English
PSP selection 120-0512/02 EUCOM EU Competitiveness 1 Ex 2+1 5 English
PSP selection 120-0516/01 EUMP EU Monetary Policy 1 CrEx 2+1 5 English
PSP selection 156-0315/07 ETPEU European Union Labour Markets 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 151-0518/02 FM Financial Mathematics 1 CrEx 1+2 4 English
PSP selection 116-0318/03 OOZ Foreign Trade Operations 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0316/04 ZOP Foreign Trade Policy 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 114-0502/04 Mic B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+2 5 English
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 154-0354/01 PPF Principles of Personal Finance 1 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 117-0045/03 DMP Taxes, salaries and insurance 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 151-0350/01 AČŘ Time Series Analysis 1 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 151-0360/01 ADDP Data analysis for diploma thesis 2 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 116-0317/05 MM International Marketing 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 118-0329/09 HPZEU Natural Resources Management in EU 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection PSP selection 120-0358/01 OBP B Student Professional Training B 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 154-0304/06 BaKT Banking and Capital Markets Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 156-0314/06 HP ČR Economic Policy of the Czech Republic Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 118-0544/02 EUMAN Environmental Management in the EU Cr 2+0 4 English
PSP selection 712-0971/03 F2a/I (3) French Language 2a,3a/I Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0975/01 F2b/I(3) French Language 2b,3b/I Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 114-0312/03 DET History of Economic Thought Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 155-0357/01 IPM Information Support for Managers Cr 0+3 3 Czech
PSP selection 114-0314/05 ME International Economics CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0322/06 MF International Finance CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 119-0311/11 MPO Law of International Trade Ex 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0324/02 MP Monetary Policy Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0356/01 ODP Professional experience Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 114-0555/01 RMP Real-world monetary policy CrEx 2+1 5 English
PSP selection 118-0501/06 REGEC-EBS Regional Economics Cr 2+1 5 English
PSP selection 115-0361/05 STRMG Strategic Management Cr 2+2 5 Czech
PSP selection PSP selection 120-0901/02 OPZ Student Professional Training Abroad Cr 0+10 10 Czech
PSP selection 712-0972/03 F2a/II (3) French Language 2a,3a/II CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0976/01 F2b/II(3) French Language 2b,3b/II CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 157-0355/01 SPM Management software support Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 711-0308/02 PRVC Political Regionaliziation of Visegrad Countries (with grant support of IVF http://visegradfund.org/) Ex 2+0 3 English

114502/04 Mikroeconomics a 114-503/04 Macroeconomics - alternativní volba POVINNÝCH předmětů Mikroekonomie B a Makroekonomie B v angličtině.
Předměty 1200516/01 EU Monetary Policy a 1200537/04 EU Cohesion Policy - jedná se o alternativu v anglickém jazyce POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ 1200316/02 Měnová politika EU,1200350/01 Politika soudružnosti EU a 120512/02 Konkurenceschopnost EU.
712971/03 Jazyk francouzský A I. a 712972/03 Jazyk francouzský A II. - základní jazykový kurz - předmět je nabízen ve více semestrech.
712975/01 Jazyk francouzský B I. a 712976/01 Jazyk francouzský B II. - jazykový kurz pro pokročilé - předmět je nabízen ve více semestrech.
Student si může zvolit nabízené volitelné předměty jen ve 1. nebo ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Dějiny ek. teorií B, Mezinárodní ekonomie, Právo mez. obchodu,Hosp. politika ČR, Monetární pol., Strategický management, Mezinárodní finance, Odborná praxe, Odborná praxe v zahraničí, Bankovnictví a kap. trhy, Inf. podpora pro managery, Regionální Ekonomie - tyto předměty jsou nabízeny ve více ročnících.
Předměty Měnová politika, Regionální ekonomie a Environmentální management v EU jsou nabízeny v anglickém jazyce.
Předmět Odborná praxe v zahraničí si volí student, který absolvuje pracovní stáž v rámci projektu Erasmus. Předmět se nabízí ve více semestrech.
Předměty 114555/01 Měnová politika, 118501/02 Regional Economics se vyučují v anglickém jazyce.
120356/01 Odborná praxe probíhá 2 týdny v průběhu prázdnin. 120357/01 Oborová praxe A může být nabízena v obou semestrech. 120358/01 Oborová praxe B může být nabízena v obou semestrech.

P - N-2-EU-PV (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 120-0324/02 DS A Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 120-0381/01 VT EU Internal Market 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0354/01 PDM EU B EU Project and Grant Management B 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 120-0301/03 EU B European Union B 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0314/01 SOPEU EU Trade Policy 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 117-0344/01 DAVEU Taxes in European Union 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 120-0325/02 DS B Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 120-0326/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+20 20 Czech
PSP selection 120-0317/02 AOEI Seminary Actual Issues of European Integration 2 Cr 0+4 4 Czech