Studijní plán – EKF / N6208 / 6208T011 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programN6208 – Ekonomika a management
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6208T011 – Ekonomika a právo v podnikání
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0302/05 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0312/01 PrEU Právo EU pro ekonomy A 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0311/10 MPO Právo mezinárodního obchodu 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 115-0361/04 STRMG Strategický management 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3101/03 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 114-0503/04 MAC B Makroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 114-0314/05 ME Mezinárodní ekonomie 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0345/04 REG POL Regionální politika 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0510/01 CSR Společenská odpovědnost firmy 1 KlZap 1+2 5 angličtina
Výběr v OSP 120-0314/08 SOPEU Společná obchodní politika EU 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0332/02 SS Správa společností 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0561/01 SM Strategický management 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 120-0305/10 HP EU Hospodářská politika EU 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 119-0353/01 OPvZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 10 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0045/02 DMP Daně, mzdy a pojistné 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0304/05 FPE Finanční právo pro ekonomy 1 Zk 4+1 6 čeština
Výběr v OSP 114-0303/04 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 116-0318/02 OOZ Obchodní operace se zahraničím 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0313/03 PrEU B Právo EU pro ekonomy B 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0344/01 SS Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 120-0305/10 HP EU Hospodářská politika EU 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-0187/01 AOK-EP Anglická odborná konverzace - Ekonomika a právo 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 116-0315/02 BM Business Marketing 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-3102/03 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 152-0346/04 MSH Manažerská simulační hra 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 117-0043/04 IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0502/04 Mic B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 712-0387/01 NK-EP Německá odborná konverzace - Ekonomika a právo 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 115-0383/01 OJSP Obchodní jednání a společenský protokol 1 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 157-0355/01 SPM Softwarová podpora managementu 1 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 151-0329/04 SMM Statistické metody v marketingu 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 117-0310/04 ÚOS Účetnictví obchodních společností 1 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 154-0354/01 PPF Základy finančního poradenství 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 119-0353/01 OPvZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 10 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 119-0340/01 DS A Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 152-0369/02 PD Podniková diagnostika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0326/02 PojPraPP Pojistné právo v podnikatelské praxi 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0323/03 PPP Právní předpisy v podnikání 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0324/04 PDV Právo duševního vlastnictví 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0360/01 ADDP Analýza dat pro diplomové práce 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 117-0321/08 AU Audit v účetnictví 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 154-0304/06 BaKT Bankovnictví a kapitálové trhy 2 Za 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0352/03 BEU Bankovnictví v EU 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 155-0381/02 EAEB Ekonomické aplikace v e-business 2 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 155-0357/01 IPM Informační podpora pro manažery 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 115-0390/01 KRM Krizový management 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 117-0364/03 LIŘ Likvidace a insolvenční řízení 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0321/08 MRO Management regionů a obcí 2 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 116-0308/02 MR Marketingové řízení 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0322/06 MF Mezinárodní finance 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0522/02 IF Mezinárodní finance 2 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 119-0355/01 OP Odborná praxe 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 115-0303/11 PODET Podnikatelská etika 2 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 157-0363/02 PM Podnikatelské modely 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0328/02 PPM Podnikatelské přístupy a metody 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0354/02 PDM EU B Projektový a dotační management v EU B 2 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 157-0357/01 SPTP Softwarová podpora tvorby projektů 2 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 120-0381/02 VT Vnitřní trh EU 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 119-0353/01 OPvZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 10 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 119-0342/02 DP Diplomová práce 2 Za 0+0 20 čeština
Výběr v OSP 119-0341/01 DS B Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 119-0343/02 OS Odborný seminář 2 Za 0+4 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 119-0353/01 OPvZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 10 čeština