Studijní plán – EKF / N6208 / 6208T020 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programN6208 - Ekonomika a management
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6208T020 - Ekonomika podniku
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - N-1-EP-PV (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 152-0333/01 EŘP Ekonomika a řízení podniku 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0302/05 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 152-0342/10 RP-A Rozvoj podnikání A 1 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 115-0361/04 STRMG Strategický management 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0303/04 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 152-0346/03 MSH Manažerská simulační hra 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 152-0369/01 PD Podniková diagnostika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 152-0343/05 RP-B Rozvoj podnikání B 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 152-0320/04 ŘJ B Řízení jakosti B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0345/01 Specsem P Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština

114502/04 Mikroeconomics a 114-503/04 Macroeconomics - alternativní volba POVINNÝCH předmětů Mikroekonomie B a Makroekonomie B v angličtině.

PV - N-1 EP-PVV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3101/03 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 114-0503/04 MAC B Makroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1.roč.navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 117-0045/03 DMP Daně, mzdy a pojistné 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-3102/03 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 114-0502/04 Mic B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 115-0383/01 OJSP Obchodní jednání a společenský protokol 1 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 152-0328/02 PPM Podnikatelské přístupy a metody 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 157-0355/01 SPM Softwarová podpora managementu 1 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1.roč.navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 117-0310/04 ÚOS Účetnictví obchodních společností 1 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 155-0381/02 EAEB Ekonomické aplikace v e-business Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 155-1309/02 MPP Modelování podnikových procesů ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 157-0364/02 PRB Projektové řízení B Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 115-0391/01 RLZB Řízení lidských zdrojů B Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0605/12 sociologie Sociologie ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0384/02 OPvZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 10 čeština

114502/04 Mikroeconomics a 114-503/04 Macroeconomics - alternativní volba POVINNÝCH předmětů Mikroekonomie B a Makroekonomie B v angličtině. 115303/11 - Řízení lidských zdrojů B, 155381/02 - Ekonomické aplikace v e-business, 1551309/01 - Modelování podnikových procesů, 157364/02 Projektové řízení B a 711605/12 Sociologie - předměty jsou nabízeny ve více ročnících. 152384/02 - Odborná praxe v zahraničí - předmět je nabízen ve více semestrech.
Odborná praxe probíhá 2 týdny v průběhu prázdnin.
Předmět Obchodní jednání a společenský protokol není vhodný pro studenty s individuálním studijním plánem (ISP).

PV - N - 2-EP-PVV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0360/01 ADDP Analýza dat pro diplomové práce 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 156-0314/05 HP ČR Hospodářská politika ČR 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 116-0317/05 MM Mezinárodní marketing 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 152-0383/04 OP Odborná praxe 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 115-0303/11 PODET Podnikatelská etika 2 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 152-0510/01 CSR Společenská odpovědnost firmy 2 KlZap 1+2 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2.roč.navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2.roč.navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

115303/11 - Řízení lidských zdrojů B, 155381/02 - Ekonomické aplikace v e-business, 1551309/01 - Modelování podnikových procesů - předměty jsou nabízeny ve více semestrech.
Odborná praxe probíhá 2 týdny v průběhu prázdnin.

P - N-2-EP-PV (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 152-0348/01 DipSem A Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 152-0307/03 LOG C Logistika C 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 116-0308/02 MR Marketingové řízení 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 152-0352/04 PMP-B-P Poradenství pro manažery a podnikatele B 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0303/06 PPE Právní předpisy v ekonomice 2 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 152-0332/01 SS Správa společností 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0350/01 DipPra-P Diplomová práce 2 Za 0+20 20 čeština
Výběr v OSP 152-0349/01 DipSem B Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 152-0347/01 IPM Inovační a procesní management 2 ZaZk 2+2 5 čeština