Studijní plán – FBI / B3908 / 3908R003 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programB3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908R003 – Havarijní plánování a krizové řízení
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0001/11 CH Chemie 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 714-0068/01 MI Matematika I 1 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 030-0541/01 PKJR Přírodní katastrofy a jejich řešení 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 030-0583/01 PKJR Přírodní katastrofy a jejich řešení 1 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 040-0560/01 SZT Stroje, zařízení a technologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 060-0514/02 ZBP Základy bezpečnostní politiky 1 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-2020/01 FYII Fyzika II 1 ZaZk 4+2 7 čeština
Výběr v OSP 040-0558/02 ŘR Řízení rizik KlZap 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1110/01 Aa/I-FBI Jazyk anglický a/I pro FBI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1114/01 Ac/I-FBI Jazyk anglický c/I pro FBI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0060/01 ZM Základy matematiky 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-0117/01 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-2020/01 FYII Fyzika II 1 ZaZk 4+2 7 čeština
Výběr v OSP 040-0559/01 BOZP BOZP 1 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 717-2010/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0069/01 MII Matematika II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0022/01 OOB-I Ochrana obyvatelstva I 1 Zk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 050-0518/02 OOB-I Ochrana obyvatelstva I. 1 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0582/01 TK Technické kreslení 1 KlZap 1+4 6 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 711-0479/29 ZP Základy práva 1 Zk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1111/01 Aa/II-FBI Jazyk anglický a/II pro FBI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1115/01 Ac/II-FBI Jazyk anglický c/II pro FBI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0118/01 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0502/05 PCPr Počítačové praktikum 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 714-0085/01 ADS Algoritmy a datové struktury ZaZk 2+2 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0518/01 OOB-I Ochrana obyvatelstva I. 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0501/09 PSYCH-1 Psychologie I. 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0412/05 Spr Správní právo 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0508/01 ZBP Základy bezpečnostní politiky 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 040-0558/02 ŘR Řízení rizik KlZap 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1112/01 Aa/III-FBI Jazyk anglický a/III pro FBI - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1116/01 Ac/III-FBI Jazyk anglický c/III pro FBI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0062/03 MKn Mapy a katastr nemovitostí 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 060-0507/01 BOM-PBK Psychologie bezpečnosti a katastrof 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0533/01 ZATP Záchranářské technické prostředky 2 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0511/01 ZaC Zkušebnictví a certifikace 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0045/02 SPECZK Speciální zimní kurz 2 Za 0+7 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0512/01 BI2 Bezpečnostní informatika II. 2 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0567/01 NoM Nauka o materiálu 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 060-0502/01 OchrO Ochrana objektu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0540/01 TMBI Technická měření v BI 2 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 545-0370/05 UDM Úvod do managementu 2 ZaZk 3+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0432/01 Legss Veřejná správa 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0505/01 BSZ Bezpečnost strojů a zařízení 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 548-0058/03 GIT Geoinformační technologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-1113/01 Aa/IV-FBI Jazyk anglický a/IV pro FBI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1117/01 Ac/IV-FBI Jazyk anglický c/IV pro FBI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 639-0059/01 ŘJ I. Řízení jakosti I 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0085/01 ADS Algoritmy a datové struktury ZaZk 2+2 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0452/01 ARU Analýza rizik území 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0501/01 LHK Likvidace havárií a katastrof 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0517/01 OOB-II Ochrana obyvatelstva II. 3 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0086/01 S Statistika 3 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 050-0503/01 TKM Teorie krizového managementu 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0558/02 ŘR Řízení rizik KlZap 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0511/01 MODEL Modelování rozhodovacích procesů 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0515/06 NLaO Nebezpečné látky a odpady I 3 ZaZk 2+2 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0507/01 CNP Civilní nouzová připravenost 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 050-0514/01 HPL Havarijní plánování 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0850/02 ŘP Řízená praxe v oboru (1) 3 Za 0+2 t 2 čeština
Výběr v OSP 030-0536/01 SKaPB Stavební konstrukce a požární bezpečnost 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 040-0036/01 TeR Technologie a jejich rizika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0513/01 LogKM Logistika krizového managementu 3 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 050-0505/01 NLO II Nebezpečné látky a odpady II. 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 050-0510/01 PSaOchr Počítačové sítě a ochrana dat 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/05 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0046/02 SPESLK Speciální letní kurz 3 Za 0+7 t 2 čeština
Výběr v OSP 714-0085/01 ADS Algoritmy a datové struktury ZaZk 2+2 5 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0502/01 EKŘ Ekonomie krizového řízení 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0515/01 KP Krizové plánování 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 050-0524/01 MKS Management krizových situací 4 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0558/02 ŘR Řízení rizik KlZap 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0521/01 CBRN CBRN Látky 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0509/01 EXPERT Expertní systémy 4 ZaZk 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 060-0511/01 FZS Fyzikální základy bezpečnosti 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 060-0506/01 OZ1 Ochrana před zářením I. 4 ZaZk 2+2 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0504/02 BS Bakalářský seminář 4 Za 0+2 30 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0516/02 PP První pomoc 4 Zk 1+1 1 čeština
Výběr v OSP 050-0506/01 VKPO Vybrané kapitoly z požární ochrany 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0085/01 ADS Algoritmy a datové struktury ZaZk 2+2 5 čeština