Studijní plán – HGF / N1701 / 1702T001 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programN1701 – Fyzika
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor1702T001 – Aplikovaná fyzika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 717-3713/01 SMMP Simulace a modelování multifyzikálních problémů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0589/01 S Stochastické metody modelování 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-3711/01 TEMP Teorie elektromagnetického pole 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 717-3723/01 AJF Aplikovaná jaderná fyzika 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 352-0529/02 D Diagnostika 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-3003/01 FyzMet Fyzikální metalurgie 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 717-3721/01 FVH Fyzikální vlastnosti hornin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-3915/02 LCS Laboratorní cvičení ze spektroskopie 1 KlZap 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 352-0517/02 MaS Měření a senzory 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 717-3710/01 OS Optická spektroskopie 1 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 717-3724/01 PSM Pokročilé speciální materiály 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-3725/01 SAKP Speciální aplikace kapalinových paprsků 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0881/02 TZS Teorie zpracování signálu 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0133/04 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0136/02 A d/I Jazyk anglický d/I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0936/01 F dI Jazyk francouzský d/I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0336/02 N d/I Jazyk německý d/I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0536/01 R d/I Jazyk ruský d/I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0736/01 Š d/I Jazyk španělský d/I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 717-3712/01 TPL Teorie pevných látek 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 717-2972/02 TSF Termodynamika a statistická fyzika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-3004/01 DPMn Degradační procesy materiálů 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 717-3726/01 IZZP Ionizující záření v životním prostředí 1 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 542-0208/13 MHZ Mechanika hornin a zemin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-3729/01 MAM Metody analýzy materiálů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 717-3731/01 MPAF Modelování proudění v prostředí ANSYS-FLUENT 1 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-3921/02 OIO Optoelektronika a integrovaná optika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-3732/01 SBMJ Senzory na bázi magnetických jevů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-3730/01 SKFN Simulace kompenzací pro flexibilní nástroje 1 KlZap 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 717-3728/01 STPNM Speciální technologie přípravy nových materiálů 1 ZaZk 2+6 8 čeština
Výběr v OSP 717-3727/01 SGZ Spektrometrie gama záření 1 ZaZk 2+5 7 čeština
Výběr v OSP 516-8812/01 VSPR Využití SPR metod v praxi 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0135/04 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 717-3780/01 OaPL Obchodní a průmyslová legislativa 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 717-3781/01 OSPP Oborový seminář předdiplomní praxe 2 Za 0+8 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0521/01 3Dpro 3D proudění 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 717-3747/01 AIVO Aplikace interferometrie a vláknové optiky 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-3748/01 FYP Fyzika plazmatu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-8822/01 CHPM Charakteristiky práškových materiálů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-3741/01 NAA Neutronová aktivační analýza 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 717-3746/01 OMD Optická a magnetická defektoskopie 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 717-3743/01 OS Optické senzory 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-3742/01 PUMD Povrchové úpravy materiálů a jejich diagnostika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 633-0809/01 TMPM Termomechanické procesy tváření 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 717-3745/01 URD Ultrazvuková a rentgenová defektoskopie 2 KlZap 2+4 5 čeština
Výběr v OSP 717-3744/01 UMS Úvod do molekulárních simulací 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-3901/02 VKT Vakuová a kryogenní technika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 717-3782/01 OS Oborový seminář 2 Za 0+12 15 čeština
Výběr v OSP 717-3783/01 SMP Seminář k magisterské práci 2 Za 0+12 15 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština