Studijní plán – FEI / N2647 / 1801T064 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programN2647 - Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor1801T064 - Informační a komunikační bezpečnost
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava

Setřídit podle semestru

P - IKB (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 440-4221/01 MKZO Multimediální komunikace a zabezpečení obsahu 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4054/04 PVBPS Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 440-4113/01 BvK Bezpečnost v komunikacích 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4046/02 KPB Kryptografie a počítačová bezpečnost 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4122/01 POU Počítačová obrana a útok 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 470-4405/01 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 440-8402/01 KYK Kyberkriminalita 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4095/01 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+1 10 čeština
Výběr v OSP 460-4096/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+4 20 čeština
Výběr v OSP 460-4124/01 BPSDC Bezpečnost počítačových sítí datových center a cloudových služeb 2 ZaZk 2+2 4 čeština

Pro 1. ročník:
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP mohou studenti získat na oborové katedře. Oborovou katedrou je katedra informatiky.

Pro 2. ročník:
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Studenti druhého ročníku si pro letní semestr zapisují volitelné předměty pouze nabídky pro druhý ročník.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující magisterské studium a odevzdal diplomovou práci.
Součástí státní závěrečné zkoušky je:
- Obhajoba diplomové práce.
- Zkouška z povinného předmětu Informační a komunikační technologie.
- Zkouška z povinného předmětu Informační komunikační bezpečnost.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

V - IKB (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4213/01 MoS Modelování sítí 1 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 440-4214/01 PKS II Praktikum komunikačních sítí II 1 KlZap 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 440-8401/01 PICT Právo v ICT 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 460-4071/01 MAD I Metody analýzy dat I 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4081/01 SPS Směrované a přepínané sítě 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 460-4086/01 BIA Biologicky inspirované algoritmy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4111/01 MS Mobilní systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 440-4217/01 EZS Elektronické zabezpečovací systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4072/01 MAD II Metody analýzy dat II 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4085/01 TPS Technologie počítačových sítí 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 460-4087/01 NAVY Nekonvenční algoritmy a výpočty 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4094/01 IT Internetové technologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4113/01 SUS Správa unixových systémů 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 440-4208/01 TKZ Telekomunikační koncová zařízení 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 440-4220/01 PST Pokročilé síťové technologie 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 460-4099/01 MAD III Metody analýzy dat III 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4101/01 ARD Algoritmy pro rozsáhlá data 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4123/01 BZO Bezpečnost ve zpracování obrazu 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 470-4202/01 AvTK Algebra v teorii kódování 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 440-4122/01 KOD Kódování 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 440-4205/01 KKZI Kvantové komunikace a zpracování informace 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4067/01 SBS Senzory pro bezpečnostní systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4092/01 ZPJ Zpracování přirozeného jazyka 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4109/01 GIS Geografické informační systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-3101/02 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3102/02 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3. Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků.
• Předmět Firemní angličtina I a II: pokud si student během navazujícího magisterského studia zapíše i předmět kterékoli konverzace pro FEI, budou se mu do 120 kreditů započítávat kredity buď z Firemní angličtiny nebo z konverzace.

V - Tělesná výchova a kurzy (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1.roč.navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1.roč.navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2.roč.navazující 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2.roč.navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2.roč.navazující B 2 Za 0+2 0 čeština