Study plan – FEI / N2647 / 2601T013 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2016/2017Study programmeN2647 - Information and Communication Technology
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2601T013 - Telecommunication Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Telekomunikační technika (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 470-4109/01 FKP IT Functions of Complex Variable and Integral Transformations 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 450-4054/01 MTLK Measurement in Telecommunications 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4008/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 470-4116/02 VPzMA Selected Parts of Mathematical Analysis 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 440-4102/01 ZČS Digital Signal Processing 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 440-4107/01 DP I Diploma Project I 1 Cr 0+1 4 Czech
PSP selection 470-4405/01 PS Probability and Statistics 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 440-4214/01 PKS II Best Practice in Communication Network II 2 GC 1+3 4 Czech
PSP selection 440-4201/01 DP II Diploma Project II 2 Cr 0+1 10 Czech
PSP selection 440-4209/01 DP III Diploma Project III 2 Cr 0+4 16 Czech

1st year
• The course Safety in Electrical Engineering will be newly realised in block form at the beginning of the winter semester. The dates of the lessons will be published on the web pages of the department at the beginning of September.
• To pass into the second year, the student must get 40 credits for the first year.
2nd year
• The lessons in the summer semester last only 10 weeks.
• The scheduled excursions are part of the study plan.
• The studies are duly concluded with the State Final Examination. It includes the defence of the Master’s thesis. The State Final Examination courses:
I. Information and Communication Technology
II. Telecommunication

PV - Telekomunikační technika (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 440-4114/01 OK I Optical Communications I 1 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 440-4116/01 RS II Radio Networks II 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4106/03 VoIP VoIP 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 440-4115/01 OK II Optical Communications II 1 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 440-4113/01 BvK Security in Communications 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4012/01 ŠvA Wave Propagation and Antennas 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4220/01 PST Advanced Network Technologies 2 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 440-4213/01 MoS Networks Modelling 2 CrEx 1+3 4 Czech
PSP selection 440-4206/01 NAOV Non-communications Application of Optical Fiber 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4215/01 OK III Optical Communications III 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 440-4208/01 TKZ Telecommunication Terminal Equipment 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4216/01 RT II Radiocommunications Engineering II 2 CrEx 2+2 4 Czech

• The optional-compulsory courses are compulsory for the specialisation for both years.

V - Telekomunikační technika (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 440-4101/01 EO II Electronic Circuits II 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 440-4105/01 TEZ Electronic Equipment Technology 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4111/01 MS Mobile Computing 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4081/01 SPS Routed and Switched Networks 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 450-4024/01 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 GC 1+3 5 Czech
PSP selection 440-4112/01 VE High Frequency Electronics 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4108/01 MOOK Measurement in Optoelectronics and Optical Communications 1 GC 0+3 3 Czech
PSP selection 440-4211/01 OAK Optical Atmospheric Communications 2 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 440-4202/01 SaD Reliability and Diagnostics 2 CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 470-4406/01 VPPS Selected Topics in Probability and Statistics 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4212/01 KSPS Communication Systems in Corporate Networks 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4217/01 EZS Electronic Safety Systems 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 152-0370/01 ZPE Fundamentals of Business Economics 2 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 440-4210/01 MuT Multimedia Technique 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4205/01 KKZI Quantum Communication and Information Processing 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 712-3101/02 A-Fir./I Company English I Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3102/02 A-Fir./II Company English II Cr 0+2 2 Czech

• Ve 2. ročníku si studenti pro letní semestr zapisují volitelné předměty pouze z nabídky 2. ročníku. V průběhu tvorby OSP může být nabídka volitelných předmětů omezena při nízkém počtu zapsaných studentů. Studenti budou informováni e-mailem.

• Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3. Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků.

• Předmět Firemní angličtina I a II: pokud si student během navazujícího magisterského studia zapíše i předmět kterékoli konverzace pro FEI, budou se mu do 120 kreditů započítávat kredity buď z Firemní angličtiny nebo z konverzace.

V - Tělesná výchova a kurzy (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech