Studijní plán – FEI / B2647 / 2612R025 / - / B / K / Ostrava / en

Akademický rok2016/2017Studijní programB2647 – Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612R025 – Informatika a výpočetní technika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2001/03 ALG I Algoritmy I 1 KlZap 10 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 420-2004/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 angličtina
Výběr v OSP 712-0124/02 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-2110/02 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 15 h/s+15 h/s 8 angličtina
Výběr v OSP 460-2042/02 PR I Programování I 1 KlZap 10 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 440-2101/03 ZEL Základy elektroniky 1 ZaZk 1 h/s+8 h/s 6 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2003/03 ALG II Algoritmy II 1 KlZap 10 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 711-0203/13 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-0125/02 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-2205/02 LA Lineární algebra 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2102/02 LO Logické obvody 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 470-2111/02 MA2 Matematická analýza 2 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2043/02 PR II Programování II 1 KlZap 10 h/s+0 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 440-2103/02 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 2 h/s+8 h/s 6 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2041/02 ELP Elektronické publikování ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2034/02 APPS Architektury počítačů a paralelních systémů 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 470-2301/02 DIM Diskrétní matematika 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 711-0605/26 sociologie Sociologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0126/02 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 460-2010/02 PJ I Programovací jazyky I 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2035/03 UDBS Úvod do databázových systémů 2 KlZap 10 h/s+0 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 460-2009/03 SWI Úvod do softwarového inženýrství 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 5 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2015/02 SPJA Skriptovací programovací jazyky a jejich aplikace 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-2202/02 TS Telekomunikační sítě 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 8 angličtina
Výběr v OSP 460-2005/02 UTI Úvod do teoretické informatiky 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2013/03 DAIS Databázové a informační systémy 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 7 angličtina
Výběr v OSP 712-0127/02 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 460-2012/02 PJ II Programovací jazyky II 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-2204/02 ALG Algebra 2 ZaZk 28 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2016/02 OSY Operační systémy 2 ZaZk 10 h/s+5 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 460-2018/02 PJP Programovací jazyky a překladače 2 ZaZk 8 h/s+2 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 440-2204/02 PLP Programovatelné logické prvky 2 ZaZk 7 h/s+10 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2205/02 RT I Radiokomunikační technika I 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2044/02 TDS I Technologie databázových systémů I 2 KlZap 10 h/s+0 2 angličtina
Výběr v OSP 460-2019/02 TAMZ I Tvorba aplikací pro mobilní zařízení I 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 460-2017/02 URO Uživatelská rozhraní 2 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2041/02 ELP Elektronické publikování ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 angličtina

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2007/02 BP I Bakalářský projekt I 3 Za 0 h/s+4 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2006/02 POS Počítačové sítě 3 ZaZk 0 h/s+15 h/s 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2037/02 VIS Vývoj informačních systémů 3 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2029/02 AT .NET Architektura technologie .NET 3 KlZap 8 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 460-2036/02 DBS Databázové systémy 3 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 717-2420/02 FYII Fyzika II 3 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2020/03 ISEP Informační systémy pro elektronické podnikání 3 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2027/02 JAT Java technologie 3 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2039/02 NMS Metodika návrhu informačních měřících systémů 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2302/02 MT I Mikropočítačová technika I 3 ZaZk 4 h/s+8 h/s 7 angličtina
Výběr v OSP 440-2303/02 PD Přenos dat 3 ZaZk 2 h/s+26 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 440-2306/02 PřS Přístupové sítě 3 ZaZk 4 h/s+6 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2316/02 RS I Rádiové sítě I 3 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2022/02 SPR Seminář z programování 3 KlZap 0 h/s+10 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2314/02 SS Spojovací soustavy 3 ZaZk 8 h/s+2 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2023/02 SWS Správa Windows systémů 3 KlZap 0 h/s+15 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2045/02 TDS II Technologie databázových systémů II 3 KlZap 10 h/s+0 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 460-2025/02 TAMZ II Tvorba aplikací pro mobilní zařízení II 3 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 450-2028/03 VI1 Virtuální instrumentace I 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 460-2024/02 VIA Vývoj internetových aplikací 3 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 460-2021/02 ZPG Základy počítačové grafiky 3 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 angličtina

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2008/02 BP II Bakalářský projekt II 3 Za 0 h/s+10 h/s 12 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2038/02 ADBS Administrace databázových systémů 3 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 548-0058/11 GIT Geoinformační technologie 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2031/02 KTP Kompetence pro trh práce 3 KlZap 0 h/s+8 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 440-2310/02 KEZ Konstrukce elektronických zařízení 3 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2313/02 LvT Legislativa v telekomunikacích 3 KlZap 2 h/s+6 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 460-2047/02 LvP Logika v praxi 3 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2040/02 MIKT Měření v informačních a komunikačních technologiích 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2311/02 MT II Mikropočítačová technika II 3 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2026/02 MGA Modelování v grafických aplikacích 3 KlZap 0 h/s+10 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2309/02 OPTE Optoelektronika 3 ZaZk 2 h/s+6 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 460-2028/02 PDS Paralelní a distribuované systémy 3 KlZap 8 h/s+0 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 460-2040/02 PB Počítačová bezpečnost 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2039/02 SOS Správa operačních systémů 3 KlZap 0 h/s+10 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2033/02 VI2 Virtuální instrumentace II 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2041/02 ELP Elektronické publikování ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 angličtina