Studijní plán – FEI / B2649 / 2612R041 / - / B / K / Ostrava / en

Akademický rok2016/2017Studijní programB2649 – Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612R041 – Řídicí a informační systémy
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-2004/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 angličtina
Výběr v OSP 450-2052/02 EVP Efektivní využití počítačů 1 KlZap 0+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 712-0124/02 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-2102/02 MA 1 Matematická analýza I 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 410-2101/02 TEDO Technická dokumentace 1 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 420-2016/03 TOI Teorie obvodů I 1 ZaZk 8 h/s+6 h/s 8 angličtina
Výběr v OSP 717-2400/02 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0 h/s+14 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 470-2101/02 ZMA Základy matematiky 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0203/13 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 450-2018/02 EM Elektrická měření 1 ZaZk 0+18 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 410-2102/03 ELEN Elektroenergetika 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 637-0079/05 ETM Elektrotechnické materiály 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 717-2410/02 FYI Fyzika I 1 ZaZk 0+18 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 712-0125/02 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-2201/03 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 420-2017/02 TOII Teorie obvodů II 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 6 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-2201/03 EL Elektronika 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 470-2103/02 MA2 Matematická analýza II 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2009/03 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 711-0605/26 sociologie Sociologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 410-2204/02 VUEE Výroba a užití elektrické energie 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0126/02 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-2003/02 SaM Senzory a měření 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2041/03 ZPŘS Základy programování řídicích systémů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-2502/02 NMM Numerické metody s Matlabem 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-2203/03 ČMT1 Číslicová a mikroprocesorová technika I 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 450-2019/02 KYB Kybernetika 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 430-2204/02 MS Mechatronické systémy 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0127/02 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-2104/02 MARS Matematická analýza řídících systémů 2 KlZap 0+10 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 450-2023/02 SRvRC Systémy řízení v reálném čase 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2032/04 ZKTE Základy konstrukčních technologií v elektronice 2 ZaZk 0+12 h/s 4 angličtina

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-2020/02 BS1 Bakalářský seminář 1 3 Za 0+3 h/s 8 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-2034/02 ARS Analýza regulačních systémů 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 450-2027/02 EMP Elektronická měření a přístroje 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 450-2025/02 PAVŘS Programovatelné automaty a vizualizace řídicích systémů 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2028/03 VI1 Virtuální instrumentace I 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 6 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-2030/02 BPT Biomedicínská přístrojová technika 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2017/02 BTE Biotelemetrie 3 KlZap 2 h/s+8 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 639-2014/02 MK Management kvality 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2029/02 SsUI Systémy s umělou inteligencí 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2022/04 ZEMR Základy elektromechaniky pro řízení 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 angličtina

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-2021/02 BS2 Bakalářský seminář 2 3 Za 0+42 h/s 8 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-2026/02 PMR Projektování měření a regulace 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2047/02 RPB Řízení provozu budov 3 KlZap 0 h/s+14 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-2037/02 AŘSPA Aplikace řídicích systémů s programovatelnými automaty 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2046/02 BcP Bakalářský projekt 3 KlZap 0 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2036/02 CSaS Číslicové signály a soustavy 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2031/02 KTP Kompetence pro trh práce 3 KlZap 0 h/s+8 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 450-2033/02 VI2 Virtuální instrumentace II 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2038/02 ZKTR Základy komponentních technologií pro řízení 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 angličtina