Studijní plán – FEI / N2649 / 2612T041 / - / N / K / Ostrava / en

Akademický rok2016/2017Studijní programN2649 – Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T041 – Řídicí a informační systémy
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 angličtina
Výběr v OSP 470-4109/03 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 450-4002/02 MoSi Modulované signály 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 450-4001/02 RS Regulační systémy 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4016/02 DSR Distribuované systémy řízení 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 450-4003/03 RSsP Řídicí systémy s počítači 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 450-4007/02 SMSD Systémy pro měření a sběr dat 1 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4037/04 LP1 Lékařská propedeutika 1 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4008/03 LDP Lékařské diagnostické přístroje 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4060/02 MP1 Magisterský projekt 1 1 Za 0+12 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 450-4010/02 MSM Mikrosnímače a speciální měření ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 450-4029/02 PHP Programování hradlových polí KlZap 2 h/s+12 h/s 4 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4004/02 MS Měřicí systémy 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4011/03 MSP Měřící systémy a jejich programování 1 ZaZk 0 h/s+14 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 450-4023/02 MPM Metrologie a přesná měření 1 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4009/02 OSRČ Operační systémy reálného času 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 470-4405/02 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 450-4025/02 RSBPA Řídicí systémy na bázi programovatelných automatů 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 420-4001/02 TELO Teorie elektronických obvodů 1 ZaZk 4 h/s+16 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 450-4012/02 VRS Vestavěné řídicí systémy 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4014/02 DTS Diagnostické a testovací systémy ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 420-4005/03 EMag Elektromagnetismus ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 420-4012/02 ŠvA Šíření elektromagnetických vln a antény ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4005/02 DIS1 Diplomový projekt 1 2 Za 0+8 h/s 14 angličtina
Výběr v OSP 430-4201/03 KZPE Konstrukce zařízení průmyslové elektroniky 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4015/02 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4019/02 PR Průmyslová robotika 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4017/02 ZSR Znalostní systémy řízení 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4018/02 NRR Navrhování a realizace regulátorů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4030/02 NRVŘS Navrhování a realizace vestavěných řídicích systémů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4047/02 SZT Speciální zdravotnická technika 2 Zk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4032/02 ZBS Zpracování biosignálů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4010/02 MSM Mikrosnímače a speciální měření ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 450-4029/02 PHP Programování hradlových polí KlZap 2 h/s+12 h/s 4 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4006/02 DIS2 Diplomový projekt 2 2 Za 0+8 h/s 16 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4036/02 MITŘ Moderní informační technologie pro řízení 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4024/02 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 2 KlZap 0+10 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 450-4033/02 DMM Diagnostické metody v medicíně 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4013/03 LTP Lékařské terapeutické přístroje 2 ZaZk 2 h/s+10 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 420-4006/02 LOEP Lineární obvody s elektronickými prvky 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4061/02 MP2 Magisterský projekt 2 2 KlZap 0+12 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 450-4021/02 ZOMŘT Zpracování obrazu v měřicí a řídicí technice 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 450-4014/02 DTS Diagnostické a testovací systémy ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 420-4005/03 EMag Elektromagnetismus ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 420-4012/02 ŠvA Šíření elektromagnetických vln a antény ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina