Studijní plán – FEI / N2647 / 1103T031 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2016/2017Studijní programN2647 – Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor1103T031 – Výpočetní matematika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 angličtina
Výběr v OSP 470-4110/02 FKP Funkce komplexní proměnné 1 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 470-4606/02 MATSEM_I Matematický seminář I 1 Za 0+1 2 angličtina
Výběr v OSP 470-4112/02 RMFPM Rovnice matematické fyziky 1 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 470-4111/02 ÚFA Úvod do funkcionální analýzy 1 ZaZk 2+2 6 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4079/02 DZO Digitální zpracování obrazu 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 470-4123/02 EVM Elementy vyšší matematiky 1 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 714-0441/01 G Geometrie 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-4071/02 MAD I Metody analýzy dat I 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4078/02 PG I Počítačová grafika I 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4075/02 SNK Softwarový návrh a konstrukce 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0401/02 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0400/02 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 470-4120/02 DS Dynamické systémy ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 712-0133/04 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-4504/02 IM Iterační metody ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4060/02 PvP HPC Programování v prostředí HPC ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-4603/02 DP I Diplomový projekt I 1 Za 0+1 4 angličtina
Výběr v OSP 470-4118/02 ITDT Integrální a diskrétní transformace 1 ZaZk 3+3 8 angličtina
Výběr v OSP 470-4607/02 MATSEM_II Matematický seminář II 1 Za 0+1 2 angličtina
Výběr v OSP 470-4502/02 NM2 Numerické metody II 1 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 470-4114/02 VM Variační metody 1 ZaZk 2+2 6 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4080/02 ANO I Analýza obrazu I 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4091/02 KO Kombinatorická optimalizace 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0444/02 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 714-0432/02 MM Matematické modelování 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4072/02 MAD II Metody analýzy dat II 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0402/02 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 714-0433/02 TA Tenzorová analýza 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0135/04 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-4302/02 TG Teorie grafů ZaZk 2+2 6 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-4604/02 DP-APM Diplomový projekt pro APM 2 Za 0+2 10 angličtina
Výběr v OSP 470-4608/02 MATSEM_III Matematický seminář III 2 Za 0+1 2 angličtina
Výběr v OSP 470-4503/02 MO Metody optimalizace 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 470-4402/02 S II Statistika II 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-4202/02 AvTK Algebra v teorii kódování 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4038/02 AGU Algoritmizace geometrických úloh 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 470-8741/02 MEPNT Modelování elektromagnetických polí 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 470-4115/02 NEFN Nelineární funkcionální analýza 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 470-4505/02 NM3 Numerické metody III 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 713-0601/02 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0500/02 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 470-4120/02 DS Dynamické systémy ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 712-0133/04 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-4504/02 IM Iterační metody ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4060/02 PvP HPC Programování v prostředí HPC ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-4605/02 DP III Diplomový projekt III 2 Za 0+4 16 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4103/02 AKS Analýza a komprese signálů 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4048/03 NS Neuronové sítě 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 470-4403/02 STA3 Statistika III 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0602/02 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 460-4115/02 VPTI Vybrané partie teoretické informatiky 2 ZaZk 20 h/s+20 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0135/04 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-4302/02 TG Teorie grafů ZaZk 2+2 6 angličtina